Vi utvecklade en intelligent lösning för planering, rapportering och koncernredovisning – för dig.

Clausion Financial Performance Management (FPM) -lösningen har utvecklats tillsammans med kunderna – baserat på behov av verkliga användare. Detta gör det till ett unikt finanshanteringsverktyg som är lätt att använda och snabbt att implementera. Clausion FPM gör företagets ekonomi enkelt.

Omfattande rapporterings- och planeringsfunktioner

Färdiga integrationer med de vanligaste ERP-systemen, till exempel SAP eller MS dynamics AX

Kompletta koncernredovisningslösningar för IFRS, FAS och offentlig sektor

Ett snabbt och standardiserat implementeringsprojekt utan en omfattande konsultationsfas

Enhetliga finansiella processer – sinsemellan jämförbara siffror för alla företag

En lösning som använder marknadens senaste teknik för att säkerställa en lång livscykel

En verkligt integrerad lösning för ekonomistyrning och koncernredovisning

Dedikerad servicepersonal som hjälper dig med alla koncernredovisningsrelaterade frågor

Automatisera

Rapportera

Planera

En lösning för omfattande ekonomisk förvaltning

Clausion FPM är ett planerings- och rapporteringssystem utformat för att hjälpa dig med dagliga rutiner och kritiska beslut i ditt företag. Clausion FPM samlar in alla företagsledningsdata effektivt från ett system – säkert, pålitligt och i ett lätt tolkbart format. Vet var ditt företag står idag och imorgon.

Med Clausion FPM får du:

 • Siffror genom ett system: transparent, aktuell och lätt tolkbar information om ditt företags nyckeltal, oavsett tid eller plats
 • Enhetliga finansiella processer –  sinsemellan jämförbara siffror för alla företag 
 • En helhetslösning som är kostnadseffektiv och självständigt underhållbar
 • Ett lättanvänt system som kan distribueras till hela organisationen utan omfattande utbildning
 • Flexibel integration med andra system, till exempel SAP eller MS Dynamics AX
 • Ett snabbt och effektivt implementeringsprojekt utan en lång konsultationsfas
 • En lösning som använder marknadens senaste teknik för att säkerställa en lång livscykel
 • Experter som talar samma språk med dig och förstår ditt företag

Enkel koncernredovisning

En intelligent lösning utformad enbart för koncernredovisning skapades för att underlätta ditt arbete.

Med Clausion FPM får du:

 • En verkligt integrerad lösning för ekonomistyrning och koncernredovisning 
 • Kompletta innehållslösningar för konsolidering av FAS och IFRS
 • En innehållslösning för koncernredovisning för den offentliga sektorn baserad på den offentliga sektorns allmänna instruktioner
 • Färdiga modeller för kassaflödesanalys för delårsrapporter och finansiella rapporter
 • Enkel integration med andra system, till exempel SAP eller MS Dynamics AX
 • Verktyg och modeller som uppdateras och utvecklas för att hålla dina koncernredovisningsdata alltid uppdaterade
 • Dedikerad servicepersonal som hjälper dig med alla koncernredovisningsrelaterade frågor
 • Snabb implementering med hjälp av experter

Spara tid och nerver

Få hjälp av våra experter

Enkla integrationer