budget 2022

De rullande prognosmakarna fick också tid för höstlov

Hösten är det den gyllene perioden av budgetering då företagets ledning samlas för att diskutera hur de vill investera i produktutveckling, löner, utbildning, marknadsföring osv. under det kommande året. Och, naturligtvis, en uppskattning av hur mycket själva företaget förväntas sälja.

För ekonomiavdelningen är hösten den tid då föregående års budgetunderlag grävdes ut ur naftalen, multiplicerat med x, man tryckte ned Spara och skickade till andra medlemmar i företagsledningen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Med andra ord göra det på samma sätt som alltid tidigare. Faktiskt så är den förutnämnda budgeten lika användbar för finansiell uppföljning som ett paraply på en solig dag. Det är praktiskt att ha det med sig, men när det regnar ösregnar det, och paraplyet är till föga.

Det finns ett par grundläggande problem med budgetering i sig.

Mina pengar vs. våra pengar:
Du har skapat budgeten för din avdelning i all hast förra hösten. På grund av budgetsäsongen har du ställt in höstlovet med din familj på Kanarieöarna på grund av budgetsäsongen. Året därpå har din enhet presterat bättre än förväntat och pengarna har sjunkit en bra bit under strecket. Hur reagerar du?

A) Skönt att ha klarat sig (det enda negativa är att detta kommer att synas och det kommer bli mindre tillgängligt nästa år).

B) Du kommer plötsligt på ytterligare poster för problem att lägga ut extra euro på. Bara för att du får minst lika mycket att använda nästa år.

C) Den andra avdelningen skulle behöva ytterligare euro, men dessa var öronmärkta för oss.

Det är mycket vanligt att bara titta på siffrorna för ens egen avdelning och målet är att få ens egna mål över mållinjen. Det finns inget perspektiv för organisationsnivån, och det spelar ingen roll. Så länge din egen avdelning klarar sig, vem bryr sig om hur det går för de andra avdelningarna? I värsta fall leder detta tänkesätt till att samarbetet mellan företagets avdelningar försämras.

Budgeten är statisk:
Vem hade kunnat ana i januari 2020 att före slutet av samma kvartals kommer delar av västvärlden att bli helt stängda? Nej, ingen. Vem hade å andra sidan trott att efter nedgången skulle ekonomin börja växa så starkt att till exempel byggbolag vill hellre betala avtalsvite till följd av akut brist på material. Världen förändras och situationer lever oavbrutet, och vi behöver inte en kris som pandemin för att märka det. Din årliga budget kan vara föråldrad innan du vet ordet av det.

Budgetåtagande:
 Företagets ledning och ekonomiavdelning utarbetar en budget i en liten grupp av människor, och de anställda har ingen aning om vad dess riktlinjer är. Det skulle definitivt vara lättare för alla att ställa sig bakom gemensamma ekonomiska mål när de är tydliga, uppdaterade och öppna för insyn i hela organisationen.

Kontinuerlig ekonomisk prognostisering leder snabbt din verksamhet till framgång

Det tidigare nämnda paraplyet är inte helt onödigt i regnet. Budgeten är inte med andra ord ett totalt värdelöst verktyg. Budgeten är ett omsorgsfullt utarbetat underlag som anger riktlinjerna för det kommande året. Beroende på vilken bransch det gäller kan även budgetövervakning komma i fråga. Nyckeln till framgång är att ständigt förutse ekonomin. Att utarbeta en budget är mödosamt, och man kan göra misstaget att tro att när vi börjar göra rullande prognoser ökas arbetsbördan. Det är därför viktigt att förstå att prognostisering är inte alls en ändring av budgeten, utan att de företag som redan lagt upp en rullande prognos för 2020 kunde enkelt sätta i gång en ny omgång av prognostisering och som en del av deras nuvarande processer.

Rullande prognostisering gör att företagsledningen kan ha en korrekt uppfattning om den nära framtiden, och se vad som möjligen kan ändras i den önskade riktningen oavsett tid och plats. När skillnaderna mellan budgeten och prognosen är små kan du fortsätta enligt den ursprungliga planen. Om skillnaderna däremot börjar verka stora måste företagets ledning analysera situationen och vidta korrigerande åtgärder. Rullande prognostisering hänger inte fast vid budgetår, utan perioden som definieras som en prognos rullar vidare enligt dess beskrivning tills den blir verklighet. Rullande prognostisering kan introduceras från välbekanta resultat- och balansräkningsprognoser till kassaflödesprognoser. Det bästa av allt är att rullande prognostisering säkerställer att insyn upprätthålls, vilket underlättar att hela organisationen arbetar tillsammans.

Låt ekonomins hjul rulla, så kanske detta års höstlov på Kanarieöarna kan bli verklighet.

Vill ni få ekonomisk prognostisering att bli mer systematisk?