cloud med laptop

Gör dig av med din gamla servermaskin – det är dags att flytta till molnet

Föråldrat Excel körs på folks persondatorer, mjukvaran är installerad på företagets egna servermaskiner och en datorversion av mjukvaran används, vilken uppdaterades senast när Finland vann Eurovision Song Contest, och fungerar med varierande grad av framgång. Erja på ekonomiavdelningen får gråa hår när hon skriver in siffror i systemet samtidigt som svetten lackar i pannan, även om detta borde vara en uppgift för flera människor. Låter detta bekant?

Det digitala steget måste tas – det är nu eller aldrig

Man har pratat om automatisering, molntjänster och digitalisering i flera år, men på många företag har det förblivit prat och inget annat. Hur kommer det sig? Brist på erfarenhet, kostnad eller att man är van att göra saker på ett visst sätt? Kanske. Men varför fortsätta utföra samma smärtsamma uppgifter vecka efter vecka och år efter år när saker skulle kunna göras smartare?

Vi kan alla enas om att pandemin har behandlat företag på olika sätt. En del har upplevt betydande ekonomiska skador medan andra till och med väsentligt ökat sin omsättning. Vissa företag har fått vidta märkbara nedskärningsåtgärder, medan andra har kunnat rekrytera mer personal. Vad har dessa gemensamt? Att öka arbetseffektivitet och automatisering.

Varför slösa tid på att skriva in siffror manuellt om en del av arbetet kan automatiseras? Det skulle frigöra tid för att tolka och analysera nyckeltal och siffror, och baserat på detta skulle företagets ledning kunna fatta bättre affärsbeslut. Är det rimligt att en controllers jobb är att skriva in siffror i systemet när företagsbudgetar och prognoser framställs, eller skulle operativa sidan av det ansvariga företaget kunna skriva in dem i systemet själva? Tack vare molntjänster kan system implementeras i hela organisationen och informationsflödet bli ännu mer transparent.

När systemet har implementerats i hela organisationen, kan alla sköta sin egen tomt oavsett tid eller plats. Faktum är att distansarbetets era är här för att stanna. Fastän pandemin redan är mer eller mindre under kontroll är det osannolikt att företag kommer att byta tillbaka till 100 % arbete på kontoret. System av vilket slag som helst måste finnas tillgängliga dygnet runt och överallt i världen – oavsett om den anställde är vid bryggan eller på kontoret.

Nya funktioner med versionsuppdateringar

Hur reagerar du när din iPhone ber dig uppgradera? Låter du det vara eller uppgraderar du så snart som möjligt för att få nya funktioner? De flesta av oss tillhör den senare gruppen. Uppdateringar erbjuder oss nya funktioner och felkorrigeringar – tips och råd som gör användarupplevelsen så bra som möjligt.

Hur är det med den mjukvaran du använder på jobbet som inte har uppdaterats på åratal? Trycker du på ”Påminn mig senare” eller agerar du direkt? Tack vare molnet går det enkelt och snabbt att uppdatera mjukvaror. Samma sak gäller för uppgradering. Du får nya funktioner som du tidigare bara drömt om, och korrigeringar för eventuella systemfel så att du inte längre ska behöva avbrytas i ditt arbete.

För en säkrare miljö

Järn täckt av tjockt damm och IT-personen som försvunnit eller är för upptagen med andra jobb för att hjälpa dig? När du flyttar till molnet kan du göra dig av med föråldrade servrar och övergå till en uppdaterad, pålitlig och säker IT-miljö. Det är inte längre nödvändigt att köpa servrar och byta hårdvara om några år, eftersom ökningen av datorkraft sker alltefter behov i molnet. Oavsett ditt företags IT-strategi kan du vara säker på att tekniken är aktuell och pålitlig. Fördelarna går inte att förneka – så det är hög tid att ta det sista steget mot molnet.