ace in sleeve

Räkenskapsåret 2022 – ett ess i rockärmen eller en slumpmässig gissning?

Vad som känns som en oändlig mängd möten och heta diskussioner i hörnrummet. Så mycket kaffe att det orsakar halsbränna. Försäljningschefen tjurar på grund av oproportionerligt ökade försäljningsmål. Utvecklingsdirektörerna och HR plågas båda av frågan om hur resurserna fördelas när produkten ska vara förstklassig, men det finns inte tillräckligt med experter och inte heller tillräckligt med FoU-pengar. Marknadschefen var redan tidigare vräkt från lokalen. Marknadsföring är trots allt inget mer än en stor kostnad. För att citera premiärministern: Jag ska säga det rakt av – det är inte så det ska gå till.

Företag fortsätter att spendera oändligt mycket tid på att göra nästa årsbudget. Vad bygger ditt företags budgetsiffror på? Är de verkligen baserade på företagets strategi, eller är föregående årsbudget grävd ur arkiven, multiplicerad med x, och detta följs sedan av att hoppas på det bästa i och med att  slumpmässigt gissning tar dig över mållinjen? Om företagets strategi till exempel är att expandera till en ny marknad är faktum att det krävs investeringar innan den sådda grödan börjar bära frukt. Tillväxtföretag är ett bra exempel på detta; få av dem är till en början lönsamma företag, så ägarna måste ha tålamod innan verksamheten börjar blomstra.

Budgeten bör djärvt ges mindre vikt

I stället för att göra slumpmässiga gissningar eller hamna på ett obligatoriskt uppehåll på senhösten på grund av magsår eller stress, tänk om budgeten fick något mindre vikt i företagets ekonomiska planering? Man skulle till och med kunna agera agilt och övergå till rullande prognoser för ekonomin året runt. Kanske till och med hinna tillbringa en veckas semester i solen mitt i höstbrådskan? När planering görs året runt är utsikterna för framtiden fräscha hela tiden och den årliga budgetprocessen blir inte så betungande.

Förmodligen är det bästa med rullande prognoser att de, till skillnad från budget, inte är statiska. Om det beslutas att göra förändringar i företagets strategi, till exempel vad gäller expansion till en ny marknad, kan dessa saker lätt tas med i prognosen. Och exemplet behöver inte vara så radikalt – det räcker att en stor affär som skulle hända trots allt inte blir av. Bakom kulisserna kan det muttras att alla kände till det. När ett bakslag – alternativt en positiv överraskning – avspeglas i prognosen kan företagsledningen lättare ta hänsyn till detta och vidta nödvändiga åtgärder.

Alla tecken på ett positivt räkenskapsår 2022 finns. Det finns dock ett berömt men. Detta ”men” kan ändras inom ett år. I nuläget verkar det som att akilleshälen är en brist på råvaror som drabbar många branscher, från bygg till elektronikindustri och många andra. Experter lovar att i detta avseende är ljus redan synligt i slutet av tunneln, men man kan aldrig veta när nästa lastfartyg kraschar in i Suezkanalen. Att göra och ständigt uppdatera prognoser är därför nyckeln till framgång – själva esset i rockärmen.

Författare: Jaakko Laurila
 Jaakko Laurila är Clausions försäljnings- och marknadsdirektör. Jaakko har lång erfarenhet av försäljningsprognostisering av automationsbehov och möjligheter i organisationer av olika storlek. Just nu ligger Jaakkos fokus på att sprida finskt kunnande till Europa.

Clausions lösningar gör att företag kan lita på sina siffror och fatta bättre beslut i sin verksamhet.