Vi har scenarier bakom ett knapptryck – du då?

Scenarier är dagens brännande ord – särskilt det senaste året när nämnda ämne har spridit sig till världens alla hörn till följd av den globala pandemin. Själva begreppet kanske har glömts bort under allt krångel: en översikt för att förutse den fortsatta utvecklingen. Detta handlar inte om fakta eftersom vi oturligt nog inte har en kristallkula att se in i framtiden med.

Ekonomiavdelningens ansvar för att skapa scenarier har ökat betydligt eftersom de hjälper företagsledningen att fatta beslut. Alla scenarier är inte dåliga scenarier, inte alls, men i ärlighetens namn har många företag varit tvungna att förete dem under de senaste månaderna – med en knapp tidsplan. Jag ger ett exempel från det verkliga livet:

Ett turistföretag, som verkar i flera olika städer, informerades med kort varsel att hotellrestauranger måste upphöra med sin verksamhet, några av hotellets span måste stängas och några områden får bara besökas i begränsad omfattning. På detta sätt minskade antalet kunder betydligt.

Det finns behov av enkla sätt att ta fram olika scenarier där förändrade parametrar kan visa hur situationen eventuellt utvecklas. Företaget är tvingat att ha verktyg till stöd för beslutsfattandet: Är det lönsamt att överhuvudtaget ha verksamheterna öppna, vilken försäljning kan förutsägas, hur mycket personal kommer att behövas och så vidare?

Vilka scenarier kan en cykelhandlare skapa när den bästa varför säljningen på flera år startar i hans bransch – tack vare att utomhusaktiviteter och pendling är populära, men också skattelättnader för företagscyklar. I värsta fall begränsas rörelse och som resultat görs icke-nödvändiga transaktioner i butikerna, vilket betyder att cykelhandlaren kan få problem i framtiden och försäljningen minskar igen.

Fast tänk om de negativa scenarierna inte blir verklighet, utan den totala motsatsen inträffar? Tänk om ett företag lyckats ta fram en sådan lysande uppfinning att produktionen formligen exploderar allteftersom efterfrågan stiger till nya nivåer. I detta fall kan behovet av både arbetare och komponenter komma som en positiv överraskning.

Försäljning kan vara svårt att förutsäga på grund av faktorer utanför din kontroll – därför krävs olika scenarier. Pandemin har visat oss att vi inte kan förutse allting. Det är troligt att företag i framtiden i högre grad kommer att använda scenarier för att beakta till exempel effekterna av klimatförändring på sin verksamhet – vare sig det är mildare vintrar eller människors önskan att gå över till mer miljövänliga alternativ i sina dagliga liv.

När förändringar behöver göras med kort varsel behövs också system som underlättar att skapa scenarier. Beroende på företagets storlek och verksamhet skapar en del scenarier nästan dagligen, men i de allra flesta fall sker det en gång i veckan eller månaden. Oavsett behovet är saken den att när skapandet av scenarier automatiseras frigörs tid och resurser för analys. Detta gör att företag kan svara på bästa möjliga sätt på olika situationer och bli vinnare i sin affärsverksamhet.