Kundhistorier

Er framgång är vår framgång! Se hur Clausion har hjälpt andra företag med verksamhetsplanering, rapportering och konsolidering – branschoberoende.

Genelec speakers

Genelec: Vikten av prognostisering

“Prognostisering har blivit mer och mer viktigt för oss. Vårt mål var att hitta ett sätt att prognostisera hela vägen till kassaflöde.”

Läs mer

Unisport football filed

Unisport – på vägen mot molnet

”Det är viktigt att alla system är tillgängliga var som helst och när som helst, så länge det finns en nätverksanslutning.”

Läs mer

Finnvera outside

Finnvera: Effektiv rapportering

”Konsulterna är extremt professionella och lätta att samarbeta med. Lösningarna som de föreslår är väl genomtänkta och välplanerade.”

Läs mer

Lappia

Lappias stora organisatoriska transformation

När stora förändringar var på gång i Yrkesinstitut Lappia, låg ett krävande Clausion-uppgraderingsprojekt framför dem. Ansträngningar resulterade i ett banbrytande, mycket automatiserat rapporteringssystem.

Läs mer