Adven Värmevärden

Adven/Värmevärden: ”Clausions anställda känner till spelplanen för ekonomisk förvaltning grundligt”

Adven/Värmevärden är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i norra Europa. Företaget genererar ånga, värme och kyla för industrin och implementerar olika lösningar för att främja energi-, vatten- och materialeffektivitet. För fastigheter tillhandahåller bolaget värme och kyla med fjärrvärme och fastighetsspecifika lösningar. Koncernen har en omsättning på cirka 300 miljoner euro och sysselsätter mer än 500 energiproffs och är verksam i sex olika länder.

Noggrant utfört grundarbete som hörnstenen i designen

Adven hade insett att koncernens finansfunktion, både i Norden och Baltikum, hade flera utvecklingsbehov relaterade till processer och verktyg. Adven gjorde ett grundligt grundarbete genom att först rita upp sin process, följt av en systemkarta. Då insåg man senast att det fanns ett behov av ett konsolideringssystem.

”Längs vägen har våra utmaningar och behov till och med vuxit och förändrats i och med sammanslagningen av Värmevärden. Vi gick till exempel från FAS till IFRS-rapportering, vilket ledde till att konsolideringsprinciperna ändrades i ett slag. Övergången till IFRS hade inte varit möjlig i praktiken utan koncernredovisningssystemet, säger Ilkka Kosola, CFO, Adven/Värmevärden.

”Clausions konsolideringssystem ger flexibilitet till parallella organisationsstrukturer såväl som förvärvssituationer när man börjar simulera en juridisk struktur. Enkel och snabb integration säkerställer att när vi köper nya företag kan vi omedelbart konsolidera siffror. Clausion system är också en bra lösning för situationer där vi använder en extern redovisningstjänst. Vi kan bara berätta i vilket format siffrorna önskas, vilka dimensioner det är och hur lång tid det tar, och en extern partner kan enkelt leverera datan och gruppens synlighet garanteras”, fortsätter Kosola.

Expertis i toppklass

Utöver systemegenskaperna betonades smidigheten i samarbetet i valet av ekonomiförvaltningspartner. ”Under säljprocessen hittade vi en gemensam grund och jag litade på att personerna på Clausion och de som är involverade i projektet skulle göra sitt bästa för att projektet skulle bli framgångsrikt. Att kombinera intern och extern redovisning i ett ekonomistyrningssystem är mycket viktigt för att hålla siffrorna konsekventa. Clausion har precis rätt storlek på en partner för oss och Clausions system är väl testat. Alla som är inblandade i projektet är väl insatta i både systemet och spelplanen – Clausion har levererat med en utmärkt attityd”, säger Kosola om samarbetet.

Topp 3 anledningar till varför Adven/Värmevärden använder Clausions lösningar:

  • Agility – förändringar i organisation eller juridiska strukturer.
  • Flexibilitet – redovisning kan vara i vilket system som helst, internt eller utkontrakterat.
  • Enkel implementering när nya företag eller enheter kommer in.

Vill du göra ditt liv med konsolidering och koncernredovisning lättare?