alko

Alko: Smidig budgetering och prognoser

Alko är en rikstäckande specialbutikskedja med över 350 butiker. Alkos nettoomsättning år 2020 var cirka 1,3 miljarder euro och har cirka 2 500 anställda.

Alko hade använt Baswares affärsplaneringssystem i flera år i budgetering och finansiell planering, som ersattes av ett modernare verktyg 2013, och slutade med Clausion FPM-systemet.

I Alkos miljö är det anmärkningsvärt att det finns många enheter, dvs butiker – fler än 350 över hela Finland. Med så många enheter är det tydligt att budgetering och ekonomisk planering behöver göras så effektivt och användarvänligt som möjligt.

”Enbart att ange en budget kan vara ganska besvärligt. Vi strävar efter att göra budgeteringen i butikerna så enkel och smidigt som möjligt. Vi använder oss effektivt av systemautomation och färdiga mallar. Vi i ekonomifunktionen förbereder budgeten så noggrant som möjligt. Därefter har butikernas servicechefer tydliga punkter att uttala sig om i budgeten. Det gör deras arbete med budgetering enklare och snabbare”, säger Tero Manninen, Alkos controller.

Molnlösning som en del av en funktionell övergripande arkitektur

Utplacerad 2021 ger Clausions molnlösning en modern grund för framtiden. ”Clausions molnlösning passar in i vår övergripande arkitektur och förenklar hela paletten. Tekniskt sett fungerar allt riktigt bra. Med molnet är framtida versionsuppgraderingar också lätta jämfört med den lokala världen”, säger Manninen.

Betydelsen av prognoser i ekonomisk planering växer

Alko använder även andra verktyg i sin finansiella rapportering, men Clausions position som ett effektivt verktyg för ekonomisk planering och budgetering har varit fortsatt stark. Betydelsen av prognoser har också vuxit markant de senaste åren. Alko närmar sig världen av rullande prognoser. Prognosen ses över månadsvis från försäljning till resultat, balansräkningen prognostiseras för närvarande i något lägre tempo – några gånger per år. Under de senaste åren har prognosversionering utvecklats och takten i prognostiseringen har kondenserats. Det är viktigt att en ständigt uppdaterad vy finns tillgänglig och att förändringar beaktas.

”Vi har lång erfarenhet av att använda Clausion-systemet och det uppfyller våra affärsbehov väl i budgetering, prognoser och finansiell planering. Systemet är stabilt och lätt att använda för ett brett spektrum av användare. En av styrkorna med systemet är dess mycket goda kompatibilitet med Excel och hur det flexibelt kan integreras i olika affärssystem. Vi ser att Clausions system ständigt utvecklas – nya funktioner kommer och systemet tas vidare.”

Tero Manninen, Controller, Alko

De tre bästa anledningarna till att Alko använder Clausions lösningar:

  • Möter affärsbehov för budgetering och prognoser – ett kraftfullt verktyg för en organisation med flera enheter.
  • Lång erfarenhet – har fungerat bra och man ser att systemet kommer att fortsätta möta behoven flexibelt även i framtiden.
  • En modern molnlösning som passar den övergripande arkitekturen.

Intresserad att se hur Clausion kan hjälpa ditt företag?