Eezy man och kvinna jobbar

Eezy: ”Vi refererar alla till samma siffror”

Eezy hjälper alla som söker ett arbete och dom som söker arbetskraft att hitta varandra. Eezy är den mest mångsidiga partnern inom bemanningstjänster i Finland och arbetar i över 50 städer, där de hjälper tusentals av kunder. Företaget är noterat på Nasdaq Helsingfors. Koncernens omsättning under 2020 var 280 miljoner euro och Eezys mål är att vara marknadens ledare.

Erfaren och konstant växande

Eezy (f.d. VMP) har vuxit från att vara ett familjeägt företag till att vara en av de mest igenkända företagen för bemanningstjänster i Finland. Eezy är en långvarig kund till Clausion, och dom har även använt Clausions föregångare Basware solutions för finansiell planering sedan 2011. När ett venturekapitalbolag kom in i bilden blev regelbunden konsolidering – flera gånger per år – ett krav. ”Antalet bolag i vår koncern har ökat signifikant de senaste åren. Finansiell konsolidering utan kompetent systemstöd blev både en utmaning och riskfyllt”, beskriver Eezys Financial Controller, Niina Hakamäki.

”Vi refererar alla till samma siffror”

Med Clausions lösning, gör Eezy årlig budgetering och månatlig uppföljning.

”Alla rapportering och analys av data sker i Clausions lösning. Med denna lösning kan vi vara säker på att data och siffror är desamma för alla – oavsett om det är finansavdelningen, försäljning, operativa verksamheten eller administration. De cirkulerar inga utdaterade kalkylblad (Excel) som ligger på folks skrivbord eller i e-postmeddelanden. Vi refererar alla till samma siffror.”

Niina Hakamäki, Eezy

Synergifördelar mellan verksamhetsplanering och finansiell konsolidering

I valet av verktyg för den finansiella styrningen, var en viktig faktor i Eezys beslut de synergieffekter mellan verksamhetsplanering och finansiell konsolidering som Clausion erbjuder. Företaget hade använt Clausions planeringsverktyg under en lång tid och erfarenheterna från det var positiva. Eezy ville ha ett holistiskt system för all finansiell styrning, därför valde man att utöka användningen av Clausion till att även omfatta konsolidering.

”Antalet företag inom Eezykoncernen är enormt, vi har nära 100 dotterbolag. Med Clausion är exempelvis transaktioner och sammanslagningar enkelt. Även IFRS-rapportering är väldigt smidigt i Clausion”, säger Niina Hakamäki. ”Vi har lyckats att komma igång med Clausions lösning mycket bra och vi gör nu saker på rutinbasis. Vi har även lyckats att automatisera en hel del saker, t.ex. årsredovisningen. Det har naturligtvis sparat oss massor med tid”, fortsätter Hakamäki.

3 huvudanledningar varför Eezy använder Clausion:

  • Ett system för alla: finansavdelningen, försäljning, verksamheten och administration. ”Alla data är på ett ställe och vi refererar alla till samma siffror.”
  • Hantering av transaktioner och sammanslagningar är enkelt.
  • Systemet är flexibelt – att göra rapportmallar och editera dessa är enkelt.

Vill du lita på dina siffror?