Elenia elnät

Elenias finansiella rapportering och planering rullar effektivt

Elenia är Finlands näst största elnätsföretag och betjänar 432 000 kunder i Kanta- och Päijät-Tavastland, Birkaland, mellersta Finland och södra och norra Österbotten. Tjänsterna produceras i samarbete med partnerföretag. Elenia sköter driften av elnätet, uppbyggnaden av elnäten och abonnemang, mäter sina kunders elförbrukning och tillhandahåller energidata till elförsäljare. Elenia förnyar det åldrande elnätet för att få det väderbeständigt och utvecklar smarta elnätslösningar. Elenias serviceverksamhet ger energibolag kundservice och mångsidiga tjänster relaterade till elmarknaden, ansvarar för Elenias upphandling och byggande samt bygger fiberoptiska nät och abonnemang. Genom kundföretag betjänar Elenia mer än en miljon kunder inom energisektorn i Finland. Bolagets verksamhet bygger på ansvar.

Elenias finansiella rapportering och planering rullar effektivt

När Elenia startade sin verksamhet efter förvärvet 2012 fanns ännu inget system för koncernrapportering, budgetering och prognoser och mödosamma och tidskrävande Excel-ark användes.  Konsolidering sköttes av en extern partner som en köpt tjänst.

”Jag började arbeta för Elenia 2013 vid en tidpunkt då vi ville ta finansiell rapportering i egna händer. Vi behövde ett system som gjorde att vi kunde rapportera i enlighet med IFRS, inklusive resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Vi ville också lösa utmaningarna med budgetering och prognoser och minska antalet Excel-ark”, säger Taru Suutari, Elenias ekonomichef.

”Det fanns inte många alternativ som var bra för båda sidor, konsolidering och ekonomisk planering. Även om vår koncernstruktur alltid varit relativt enkel var det viktigt för oss att ha färdiga mallar och automatisering för exempelvis kassaflödesanalysen. Dåvarande Baswares ensemble, den nuvarande Clausion, var den lämpligaste av alla. Systemet har många färdiga funktioner, men det kan även anpassas vid behov”, säger Suutari om stegen för att välja system.

På Elenia budgeterar företagsledare och teamledare direkt för Clausion FPM-systemet, eftersom de naturligtvis har den bästa visionen om hur nästa år kommer att se ut.  Ekonomisk uppföljning pågår och prognoser uppdateras tre gånger per år. I och med införandet av Clausions system överfördes även konsolidering och IFRS-redovisning till Elenia själv från en extern partner.

”Betydande tidsbesparingar”

Elenia gled snabbt in i det nya systemets värld, och idag är berget av Excel-ark bara ett avlägset minne. ”Särskilt i de tidiga stadierna lyftes tidsbesparingar fram när man gör budgetar och prognoser. Till exempel är en av våra förvaltningsrapporter, som tidigare bearbetades i Excel i timmar, nu mindre än ett par minuter bort. Budgeteringen är också på en helt ny nivå tack vare Clausion. Även efter implementeringsprojektet har processen vidareutvecklats genom att skapa inläsningsmallar som förbättrar lagringen av nummer i systemet. Clausions DR-tillägg hjälper oss redan med ad hoc-rapportering. Det här är en fråga vi definitivt kommer att satsa mer på, så länge vi kommer i mål med ERP-projektet som precis har börjat”, säger Taru Suutari.

”Ett absolut bra verktyg för grupprapportering”

Idag behöver Elenia även skaffa resultat, balansräkning och kassaflödesanalys från budget och prognos på koncernnivå, och detta är mycket framgångsrikt i Clausions system.

”Särskilt för grupprapportering är Clausions lösning absolut bra. Den har alla alternativ relaterade till IFRS-rapportering och resultaträkning, balansräkning och kassaflöde redo. När formlerna väl är byggda erhålls rapporter med en knapptryckning.”

Taru Suutari, Ekonomichef, Elenia

”Vi talar samma språk”

Elenia är engagerad i ett kontinuerligt utvecklingsarbete för sin finansiella verksamhet. ESEF-rapportering införs för närvarande, vilket också kommer att vara obligatoriskt för Elenia från 2021 års bokslut. ”Vi på Elenia är väldigt systemorienterade och vi vill göra saker och förstå dem själva. Samarbetet med Clausion har varit riktigt trevligt. Jag uppskattar särskilt att Clausions systemkonsulter talar samma ekonomispråk som oss”, avslutar Suutari.

Topp 3 anledningar till varför Elenia använder Clausions lösningar

  • Tillförlitlighet och aktualitet av rapportering och speciellt grupprapportering.
  • Genom att spara tid kan du fokusera på att analysera siffror istället för att jaga dem.
  • Ett fungerande samarbete.