ensto factory

Ensto: Lösning för tillförlitlig finansiell konsolidering

Ensto designar och tillhandahåller tillförlitliga och smarta lösningar samt expertis för elnät och fastigheter. Ensto, ett internationellt teknologi- och familjeföretag, grundades 1958 och sysselsätter idag ca 1350 passionerade medarbetare i Europa, USA och Asien. ÅR 2020 omsatte Ensto 250 miljoner euro. Ensto tror på ett bättre liv med elektricitet och en mer hållbar morgondag.

Lösning för tillförlitlig finansiell konsolidering

För att sköta sin finansiella konsolidering har Ensto anförtrott Clausion och Clausions föregångare Basware solutions under många år. När tiden var mogen att uppgradera till nästa generations lösning, hade Ensto önskemål om en förbättrad och mer automatiserad rapportering. ”Clausion har varit en pålitlig partner. Under upphandlingsprocessen blev det tydligt att Clausions lösning hanterar finansiell konsolidering bättre än sina konkurrenter”, berättar Tiina Ravaska, Group Controller på Ensto.

Ensto är verksamt i 20 länder där flertalet använder olika finans- och affärssystem, och vissa har även outsourcat hela sin redovisning. Införandet av det nya konsolideringssystemet sammanföll med införandet av ett nytt affärssystem – och både implementeringarna slutfördes framgångsrikt.

Ensto upplever att Clausions lösning har utmärkta egenskaper för s.k. ”drill-down” (att härleda siffrornas underlag) och analys. Systemet är även enkelt att använda trots att Ensto under årens lopp gjort anpassningar på egen hand i sin miljö. För ad-hoc-analyser och grafer är ”Clausion Dynamic Reporting” ett särskilt uppskattat verktyg.

”Fantastisk partner för lösningar inom finansiell styrning”

”Vi har skaffat oss en fantastisk partner. Clausion är nära, det är enkelt och trevligt att samarbeta med dom. Jag kan endast ge rosor för deras kundservice och support. Vi har sannerligen skaffat oss en bra partner för vår finansiella styrning.”

Tiina Ravaska, Ensto

”Vi utvecklar och planerar framåt konstant. Robotar och automation är teman som alla tänker på nu för tiden – likaså gör vi. Internt har en pågående dialog om hur vi kan nyttja AI in framtiden”, säger Tiina Ravaska.

3 huvudsakliga anledningar varför Ensto använder Clausion:

  • Tillförlitlighet
  • Funktionalitet och välfungerande system
  • Nära oss – enkel att kontakta