hunden i skogen

Finska Kennelklubben: ”Molnlösningar är moderna”

Finska Kennelklubben är den äldsta nationella expertorganisationen inom hundsektorn i Norden och bevakar hundägares, uppfödares och entusiasters intressen. Det är en av de största nationella kennelklubbarna i världen och har cirka 146 000 privata medlemmar. Klubben fungerar som en paraplyorganisation för över 2 000 hundföreningar.

Excel-budgetering underlättas

I Finska Kennelklubben har budgeteringen varit decentraliserad i hela organisationen. Förut gjordes budgeten upp i Excel och exporterades sedan till Dynamics AX-systemet. Denna process var inte bara stor och arbetskrävande, utan på grund av den manuella proceduren också extremt dyr. ”Jag började i Kennelklubben 2013, och rationaliseringen av budgeteringen var en av de första uppgifterna på mitt skrivbord. Det slutade med att vi använde Basware-systemet, som senare blev Clausion FPM genom företagsförvärv. Vi har märkt att det är väldigt annorlunda att skapa budgetarna i Excel och sedan sammanställa dem med mycket kraft än att använda ett system speciellt avsett för det”, säger Unka Sarsila-Etelämäki, chef för ekonomi och administration i Finska Kennelklubben.

”Molnlösningar är moderna”

Kennelklubben ändrade sitt redovisningssystem våren 2021. Samtidigt fanns ett behov av att göra en versionsuppgradering till Clausions system, vilket också gjorde övergången till molnet aktuell. ”Vår IT-avdelning ville inte längre beskatta våra egna servrar och detta var en avgörande faktor för att flytta till molnet. Våra användare kommer snart att kunna gräva i molnversionen av systemet för första gången, så vi ser fram emot vilken typ av feedback de kommer att ge. Molnlösningar är trots allt moderna”, säger Unka Sarsila-Etelämäki.

En lösning som passar alla storlekar

Clausions system introducerades ursprungligen på grund av dess budgeteringsförmåga, och rapportering och implementering har också införts. ”Clausions system är lätt att använda för dem som är vana vid kalkylarksverktyg. Gränssnitten fungerar utmärkt för dataöverföring, vilket minskar manuellt arbete. Dessutom är funktioner som att drill-down i fakturabilden riktigt användbara för oss, så att kostnadsställecheferna kan kontrollera systemet för att se vad kostnaderna är relaterade till. Eftersom budgetering är så brett implementerad i vår organisation är det mycket viktigt att vi kan begränsa åtkomsten till olika delar. Systemet passar våra behov bra och samarbetet har gått bra”, sammanfattar Sarsila-Etelämäki.

De 3 viktigaste anledningarna till att Finska Kennelklubben använder Clausions lösningar:

  • Bra funktioner för budgetering och rapportering.
  • Möjlighet att begränsa användarrättigheter.
  • Företagselimineringar i köp- och säljtransaktioner.