Fortaco

Fortaco: Koncernredovisning är i deras egna händer

Fortaco är Europas ledande tillverkare av tung industriutrustning, vars kärnverksamheter är maskinhytter, prefabricerade stålkonstruktioner och utrustningssammansättningar.

Tidigare sköttes Fortacos koncernredovisning av en extern partner. Då detta är en stor koncern som utför IFRS-redovisning beslutades att extern redovisning ska utföras av företaget självt. I och med förändringen uppstod även ett behov av ett koncernbokslutssystem.

Avancerad automatisering visade sig vara övertygande

”Vi gjorde en omfattande jämförelse mellan olika system. Clausions mycket avancerade automatisering och framför allt möjligheterna gällande noter i bokslut samt det stora antalet färdiga mallar och direkt innehåll övertygade oss”, förklarar Johanna Kuisma, Fortaco Group Financial Controller, systemvalet.

Fortaco ser Clausion som en långsiktig partner. ”Systemet är inte för massivt för oss att använda, och det är inte heller för litet om vårt företag expanderar i framtiden. Funktionerna och användbarheten i Clausions system var överlägset bäst. Användargränssnittet är verkligen tydligt och trevligt att använda”, tillägger Kuisma.

Att återgå till den ursprungliga datakällan gjorde siffrorna mer tillförlitliga

I och med införandet av Clausion-systemet fick man även titta närmare på källsystem och källdata. ”Vi har gått igenom räkenskaperna, användningen av räkenskaperna och deras harmonisering noggrant. Clausions system är mycket mer exakt än vårt tidigare tillvägagångssätt, och det är därför vi har varit tvungna att gräva i källan till data. Revideringarna av Clausions system har avslöjat de verkliga siffrorna och denna information är verkligen värdefull för oss”, säger Johanna Kuisma.

Att installera ett molnbaserat system var enkelt. ”Vi fick det vi letade efter, ett välautomatiserat koncernekonomiskt rapporteringssystem. Tydliga systemkontroller visar objekt som behöver granskas och korrigeras manuellt. Det bästa av allt är att Clausion också kommer med ämnesexpertis. Det är definitivt en fördel att en person som är skicklig inom koncernredovisning gör systemimplementeringen. Vår konsult har varit guld värd och en klok expert. Han har ställt de rätta frågorna på vägen som har hjälpt oss att gå framåt. Samarbetet som helhet är mycket bra och effektivt. Svarstider är på topp både vad gäller kundsupport och de som är involverade i projektet. Expertisen hos Clausions anställda är verkligen imponerande”, säger Kuisma. ”Vi har nu mycket mer omfattande och omfattande rapporter tillgängliga. Clausions system är verkligen heltäckande”, tillägger hon.

”Ett bra system kombinerat med gedigen kompetens”

”Projektet var mycket välorganiserat av Clausion. Clausion vet vad som görs också ur ett numeriskt perspektiv, inte bara ett systemperspektiv. Lösningen kombinerar ett bra system med gedigen kompetens. Vi gjorde en hel del läxor under projektet, vilket gör att siffrorna i systemet är i mycket bättre skick än tidigare.”

Kimmo Raunio, Senior Vice, President, CFO Fortaco Group

De tre bästa anledningarna till varför Fortaco använder Clausions lösningar:

  • Automatisering. När man inte behöver förlita sig på manuellt mänskligt arbete, elimineras också mänskliga fel.
  • Utmärkta rapporteringsmöjligheter, massor av färdiga rapportmallar.
  • Användbarhet – ett tydligt och välfungerande system.

Vill du göra ditt liv med konsolidering och koncernredovisning lättare?