Granlund människor i möte

Granlund: Centraliserad datahantering

Granlund är en snabbt växande företagsgrupp specialiserade inom konstruktions- och fastighetssektorn, och investerar mycket i innovation och utveckling. Huvudmålet är att göra fastigheter mer funktionella och smartare, likväl som att förbättra människors välmående i den konstruerade miljön. Årlig omsättning är över 100 miljoner euro, och antalet anställda ca 1100 experter.

Granlund har vuxit snabbt under de senaste åren, vilket har påverkat ekonomi- och finansavdelningens dagliga rutiner. Företaget bytte alla sina finansiella system vid ett och samma tillfälle, och Clausion valdes att utgöra motorn för finansiell konsolidering och planering. Granlund har redan använt Clausion för koncernkonsolidering under två år, och nyligen började man använda Clausion för budgetering. Implementering för att även ta fram och hantera prognoser i Clausion pågår just nu.

Centraliserad datahantering

Granlund består av många affärsenheter, och över 100 olika enheter deltar i budgetering och matar in siffror på egen hand. Denna hantering började bli för tung och komplex för att hanteras endast i Excel.

“Vi hade redan byggt budgetmallar omsorgsfullt, men Excel började krångla på grund av massiva volymer av dataöverföringar. Nu när varje affärsenhet ansvarar för att mata in siffrorna direkt i Clausion, blir hanteringen av data mer centraliserat. Utöver detta är exempelvis allokeringar nuförtiden väldigt smidigt när vi vill dela kostnader mellan flera enheter”, berättar Henrik Ranta, Controller på Granlund.

Tidbesparare för finansavdelningen

Sammanställning av Excelfiler mellan första och andra budgeteringsrundan är inte längre nödvändigt, och detta sparar mycket tid. Efter flytten till Clausion så har onödiga mellansteg tagits bort, både för controllers och verksamhetsägare.

“All data är på ett ställe och vi behöver inte överföra den från ett system till ett annat vilket sparar mycket tid. Detta har påskyndat budgeteringsprocessen signifikant då vi inte behöver boka upp tid eller resurser för onödiga mellansteg. Med all data på ett ställe kan vi överblicka helheten på en gång. Tidigare var detta inte möjligt innan dess att alla Excelfiler var sammanställda, och detta var inget som gjordes över en natt.”

Henrik Ranta, Granlund

“Vi har haft samma konsulter som arbetat med oss både under själva implementationen och efteråt. Arbetet har gått smidigt eftersom dom känner till vårt företag och vårt sätta att arbeta med systemet.”, berättar Ranta.

Utöver budgetering har Granlund haft deras första pilot med prognostisering, och dom har valt att fortsätta hantera prognosarbetet med hjälp av Clausions system.

3 huvudanledningar varför Granlund använder Clausions lösning:

  • Data matas in direkt i systemet och allokeringar utförs på ett lätt sätt.
  • Budgetering går snabbare. Finns ingen anledning att slösa tid eller resurser på onödiga mellansteg. Detta sparar tid.
  • Helhetsbild – rapportering kan startas direkt eftersom alla siffror är samlade i samma system.