lehto construction

Lehto: Tillgång till data på olika nivåer

Lehto Group är en finsk byggkoncern vars koncept bygger på deras egenutvecklade ekonomiskt drivna konstruktionsmetodik. I ekonomiskt driven konstruktion, är implementerings- och designprocessen integrerade för att uppnå kostnadsfördelar. Koncernen omsatte år 2020 545 miljoner euro.

Pålitlig resultatprognostisering i projekt

Lehto Groups verksamhet är i hög utsträckning projektorienterad – med hundratals projekt pågående samtidigt. Att hantera omsättning, budget och prognostisering i Excel blev för komplicerat. ”Vi ville arbeta med mer detaljerade siffror och det var inte längre möjligt med endast Excel. Därför började vi utreda möjligheterna för ett specialiserat system för verksamhetsplanering”, berättar Ulla Tuohino, Financial Controller på Lehto Group.

”Jag hade använt Clausions lösningar i mitt tidigare jobb. När det blev struligt med Excel, kunde jag inte undgå att tänka på hur jag skulle använt Clausion verksamhetsplanering för att lösa saker. Jag hade inte glömt bort Clausion när vi började leta efter en lösning för internredovisning på Lehto.”

Tillgång till data på olika nivåer

Lehtos koncern är indelad i serviceenheter som hanterar dussintals projekt parallellt. De enhetsansvariga är intresserade att veta hur projekten fortskrider, samtidigt som controller Ulla Tuohino vill ha kontroll över siffrorna på koncernnivå. Tack vare Clausion kan var och en gå dyka ner i siffrorna på den nivå som krävs för deras roll. Lehto Group läser inte bara in finansiella data, utan även annan verksamhetsdata, in till Clausion – så som sannolikhet för kommande projektuppdrag och startdatum.

Tuohino medger att de skulle kunna utnyttja den operationella datan i mycket större omfattning än vad de gör just nu. Likväl, så kan nu hela företaget förlita sig på att siffror finns på ett gemensamt ställe, oavsett om behovet är för att detaljgranska eller bara få en översikt. Clausions funktioner för prognostisering har nått en bred uppskattning på Lehto tack vare enkelheten med tillgång till den senaste prognosen för jämförelse.

”Även fast vi än så länge hanterar koncernkonsolidering i ett annat system, så är vi exempelvis mycket behjälpta av att Clausion har färdiga funktioner för att hantera elimineringar som sker automatiskt. Utöver detta är det även intressant för oss att se intäktsredovisningen för både IFRS och FAS, eftersom de skiljer sig åt.”, förklarar Ulla Tuohino.

”Utvecklingsidéer och dialog är värdefulla för båda parter”

Ulla Tuohino medger att hon är en mer aktiv och entusiastisk huvudanvändare som ingående satt sig in i Clausions lösning. ”Det har varit några mindre funktioner som vi saknat och skulle vilja lägga till i planeringsverktyget. Med det sagt, så har alla utvecklingsförslag tagits emot med en positiv attityd. Jag uppmuntrar andra kunder att ge feedback till sin systemleverantör. Det är för oss kunder som systemet är framtaget. Det är så oerhört värdefullt för båda parter att ha en fortlöpande dialog, och det är möjligt att ge feedback och utvecklingsidéer”, förklarar Tuohino.

”Allt som allt, är jag väldigt nöjd med Clausion och samarbetet har varit bra och smidigt. Clausions konsulter är väldigt erfarna, och det märker du verkligen i deras arbete. Det är fantastiskt att ha med sig experter som har implementerat oändligt antal lösningar för alla typer av företag under åren.”

Ulla Tuohino, Lehto Group

”Inte att förglömma projektledaren som säkerställde ramarna i både budget och tidsplan, vilket gjorde att konsulterna kunde fokusera på det som dom gör bäst.”, fortsätter Tuohino.

ESEF-rapportering balansprognostisering i att-göra-listan

Nu när resultatprognostisering har börjat gå smidigt på Lehto Group, är balansprognostisering och kassaflödesanalys näst upp på agendan. Företaget söker konstant nya sätt att utnyttja data och siffror i sin affärsutveckling. Även ESEF-rapportering kommer hanteras med Clausions lösning. Detta borde gå smidigt eftersom balans är importerat in i Clausion.

3 viktiga anledningar till att Lehto Group valde Clausion:

  • Prognostisering är enkelt trots hundratals samtida projekt.
  • Enkel FAS- & IFRS-hantering.
  • Att se och hantera data för den nivå som är nödvändig är enkelt och säkert för slutanvändaren.