loimua kontoret

Loimua: Resultatet med Clausion är övertygande, till och med imponerande

Loimua erbjuder helhetsomfattande, miljövänliga och konkurrenskraftiga energilösningar. Loimua var tidigare en del av Eleniakoncernen, men är sedan 2020 ett eget oberoende företag. Tidigare användes Elenias gemensamma finansiella system, men efter starten som eget bolag behövde Loimua hitta en budgeteringslösning som uppfyllde deras mångsidiga krav och samtidigt gick snabbt att implementera.

Smart budgetering för bruttomarginal

Business Controller Milla Hakari ansvarar för Loimuas interna redovisning och finansiella planering.

”För oss på Loimua är bruttomarginalen det absolut viktigaste måttet på lönsamhet, så den budgeteras och följs upp med noggrannhet. Det var viktigt att hitta en lösning som gjorde det möjligt för oss att göra volymbaserad budgetering av bruttomarginalen smart och smidigt. Loimua har ett tjugotal affärsenheter och budgeteringsansvaret är spritt mellan olika affärsenheter och funktioner, vilket gjorde projektet utmanande”, säger Milla Hakari.

Loimua hade positiva erfarenheter från Clausion sedan tiden som en del av Elenia. Clausions smidiga kompatibilitet med Excel, anpassningsbarhet, lätthet att integrera och utmärkta analysfunktioner gjorde beslutet att välja Clausion enkelt för Loimua. Det intensiva projektet genomfördes under från mars till juni.

”Jag är väldigt nöjd med resultatet”

På Loimua planeras budgeten för bruttomarginal – innefattande försäljning, produktion och bränsle (som används i produktionen) med Excel-verktyg. Planeringsfilerna är så stora och detaljerade att det inte är någon mening att hantera dem i budgeteringssystemet. Därför är Clausions kompletta kompabilitet med Excel avgörande för Loimua. Data importeras från Excelfilerna till Clausion, där en omfattande analys av budgeten görs. ”Tack vare Clausion och dess analysverktyg, vet vi exakt vad budgeten för bruttomarginalen består av. Det är kritiskt för både mig och företagsledningen att vi har tillgång till en omfattande budgetanalys”, säger Hakari.

”Clausion gör det möjligt att göra en välanalyserad budget. Budgeten är tillförlitlig och välkänd när alla avvikelser och orsaker till potentiella ändringar anges tydligt. Analys och rapportering av den allra första budgeten lyckades trots våra höga krav och pressade tidsschema. I samband med Clausion-projektet kunde vi också utveckla olika aspekter av vår budgetering och samtidigt förbättra användarupplevelsen. Jag är mycket nöjd med resultatet”, avslutar Hakari.

3 viktiga anledningar till att Loimua använder Clausions lösning för budgetering:

  • Full Excel-kompabilitet – stöder den bruttomarginalbaserade budgeteringen.
  • Med ”hjälpkonton” kan i princip vad som helst budgeteras.
  • Flexibelt och enkelt att underhålla – enkelt och smidigt att anpassa.