oulun energia

Oulun Energia: Affärsbeslut baserade på data

Basen för Oulun Energia-koncernen är energiproduktion och värme- och elnätstjänster. Koncernen utvecklar intelligenta och energieffektiva energilösningar till förmån för sina kunder.

I koncernen ingår förutom moderbolaget Oulun Energia Oy även Oulun Energia Sähköverkko Oy, Syklo Oy, Turveruukki Oy och Huoltovoima Oy. Koncernen sysselsätter ca. 240 personer och dess omsättning 2021 var 230 miljoner euro.

Oulun Energia är en långvarig kund hos Clausion, tidigare känd som Basware, på koncernredovisningssidan. Tidigare gjordes budgetering och prognostisering med Excel, men det behövdes ett verktyg för detta. Kriteriet framför allt var att samma system måste användas för att göra konsoliderade bokslut, budgetering och prognoser. Clausions system svarade på detta krav. Oulun Energia har budgeterat med Clausions system sedan 2016.

Det anpassningsbara systemet möter S&OP:s behov

Oulun Energia har ett kompetent team för att utföra intern och extern redovisning. Företaget gör själv mycket intern utveckling av systemet, t.ex. ändringar av inmatnings- och rapportmallar. Anpassbarheten av Clausions system beröms för att möta företagets behov av försäljning och driftplanering (S&OP).

”Företag drar verkligen full nytta av all data och siffror som ekonomin producerar. Prognoser, budgetar och realiteter används aktivt för att fatta affärsbeslut”, säger Kaija-Liisa Paaso, finanschef för Oulun Energia.

Företaget har gett sig på att modellera intäktsströmmen i detalj: till exempel hur mycket el, värme och ånga som produceras vid varje anläggning, genom vilka bränslen, utsläppsrätter beräknas, med en mängd olika faktorer (t.ex. torvskatt, osv.). Alla rapportmallar är baserade på företagets eget behov av olika typer av modellering och scenarier. På flödessidan fungerar även Clausions system bra och flödet modelleras genom systemet.”Det som är bra med oss är att Clausions system är mycket anpassningsbart enligt våra egna behov. Oavsett om det är inmatnings-, rapport- eller hjälpmallar kan alla dessa byggas efter behov. Ibland sparrar vi med en Clausion-konsult om hur vi kan lösa ett problem, men vi gör gärna själv så mycket vi kan”, fortsätter Paaso.

Från en utmanande molnövergång till ett önskat resultat

Oulun Energia var en av de första att ta i bruk Clausions molnlösning och övergången gick inte smidigt. ”Molnmiljön var i början osäker och påverkade användbarheten. I den dåliga situationen var det dock ett nöje att konstatera att alla problem togs på allvar i Clausions ända. Denna dialog och lämplig respons har varit en viktig faktor för vår kundnöjdhet. Nu, som tur är, har de initiala svårigheterna med molnmiljön gått betydligt bättre. Tack vare Clausions kundsupport, vilket är helt fantastiskt. Kundsupport kan verkligen svara på frågor väldigt snabbt. Det här är en av de bästa kundsupporterna jag har haft med en mjukvaruleverantör”, säger Kaija-Liisa Paaso.

De tre främsta anledningarna varför Oulun Energia använder Clausions lösningar:

  • Mycket effektiv och automatiserad koncernredovisning: elimineringar, automatisk motexport, M&A, osv. är enkelt. Allt lämnar spår, så eventuella problem kan enkelt upptäckas.
  • Med samma system kan både grupprapportering och verksamhetsplanering (budgetering och prognostisering) göras.
  • En fungerande enhet.