Parmaco daghuset Kuninkaantammi

Parmaco: Spara tid med konsolideringssystem

Enligt Parmacos filosofi förtjänar varje barn en inlärningsmiljö som inspirerar och stöder dem på bästa möjliga sätt. Parmaco lånar ut skolor och daghem, vilket är ett smartare val när det kommer till lärande, säkerhet, miljö och ekonomi. Företaget grundades år 2012 och sysselsätter cirka 200 personer i en mängd olika befattningar, inklusive produktion, design, försäljning och administration.

Spara tid med konsolideringssystem

Konsolideringssystemet blev akutellt då Parmaco började utföra sin IFRS-rapportering år 2019. ”Tidigare gjorde vi koncernredovisning i flera Excel-ark, vilket var både mödosamt och tidskrävande. Vi började kartlägga olika bokslutssystem och vi märkte snabbt att speciellt Clausions IFRS-sida var väldigt stark. Alla mallar och automatik var redan färdiga. Det var viktigt för oss att ha så mycket automatisering som möjligt för konsolidering utan att överbelasta systemet. Vi ville att samma system skulle användas i både intern och extern redovisning”, säger Anneli Raskila, ekonomichef på Parmaco.

Automatisering ger tillförlitlighet

Att göra sin koncernredovisning hos Parmaco är avsevärt snabbare och mer tillförlitligt än tidigare tack vare användningen av Clausion systemet. ”Flera saker som tidigare behövde göras varje månad kan vi nu göra rullande, och man behöver inte koncentrera sig på dessa saker under avbrott. Konsolideringssystemet gör flera saker automatiskt och tillförlitligt, till exempel automatisk eliminering av interna rater. Vi får alla våra bolagssiffror till samma system och vi kan borra oss ner från koncernen hela vägen till separata bolagstransaktioner. Detta har anmärkningsvärt förbättrat transparensen. Nödvändiga ändringar kan man enkelt göra själv och allt ligger inte alltid bakom konsulten. Detta ger flexibilitet i arbetet, men bidrar även till kostnadseffektivitet”, fortsätter Anneli Raskila.

Budgeten för den interna beräkningen gjordes hösten 2021 för första gången med Clausion systemet, samt att man har infört rullande prognoser. Inom snar framtid fortsätter utvecklingsarbetet för den interna beräkningen, samt t.ex. Överföring av data från Clausion systemet till Power-BI-verktyget.

Ekonomer som konsulter är en stor fördel

”Samarbetet har varit otroligt – vi har toppkonsulter. Ofta är det ett problem i systemprojekt att vi ekonomer talar ett annat språk än den tekniska typen som sitter på motsatta sida av bordet – så är det inte med Clausion. Konsulterna är ekonomibranchens virtuoser, som även kan den tekniska sidan av systemet ingående. Detta har varit en väldigt stor fördel.”

Anneli Raskila, Ekonomichef, Parmaco

”Konsulterna har kunnat producera olika lösningar för komplexa frågor. Alla personer har gett en väldigt positiv känsla – de är genuint intresserade att vi får rätt siffror och sakerna att fungera bra”, avslutar Raskila.

Topp 3 anledningar till att Parmaco använder Clausions lösningar:

  • Transparens i siffror -> lätt att analysera.
  • Konsolideringen är till stor del automatiserad -> tidsbesparande.
  • Flexibelt system, även i framtiden.