Telia Cygate

Telia Cygate: Tillförlitlighet och effektivitet för prognoser

Telia Cygate är en del av Telia Company-gruppen. Telia Cygate erbjuder alla företagets IKT-tjänster genom samma portal, integrerbara gränssnitt och en förvaltningsmodell. Företagets omsättning 2020 var cirka 117 miljoner euro och det sysselsätter cirka 400 personer.

Telia Cygate gjorde tidigare ekonomisk prognos, övervakning och rapportering med hjälp av Excel. Företaget insåg snart att Excel ensamt blev för riskabelt för det växande företagets behov. Behovet av ett system som ger säkerhet i rapporteringen var uppenbart. ”Det var viktigt för oss att kunna flytta fokus på vad vi gör i framtiden till att analysera siffrorna”, säger Telia Cygates ekonomichef Eva Tynjälä.

Exakta prognoser berättar hur tjänster och resultat kommer att utvecklas

Telia Cygates prognosprocess baseras på den rapporteringsnivå som definieras på företagsnivå och schemat från läsplanen. På företagsnivå möjliggör systemet en mer kortfattad och exakt prognosnivå. ”Om vi vill kan vi bestämma att vi gör rullande prognoser varje månad”, säger Tynjälä.

På Telia Cygate gör ekonomiavdelningen prognoser i samarbete med affärsfunktioner. Ekonomiavdelningens uppgift är också att säkerställa att rätt personer i verksamheten gör rätt saker vid rätt tidpunkt, så att de ekonomiska siffrorna och prognoserna skickas vidare till koncernen i rätt tid. Implementeringen av systemet är väsentlig för att få alla nödvändiga personer att engagera sig i prognosprocessen och för att förstå sin egen roll och ansvar i förhållande till processen.

”Det är värt att fokusera på att definiera”

”Projektet och införandet av ekonomisk planering har gått bra. Clausion är lovvärt engagerad och jag gillade Clausions sätt att driva projektet framåt. Tempot och professionaliteten i arbetet har varit utmärkt.”

Eva Tynjälä, Ekonomichef, Telia Cygate

”För företag som just nu funderar på att köpa ett prognossystem vill jag betona vikten av att definiera och initialt specificera. Det är värt att lägga tid på det här och göra arbetet noggrant, även om det kan verka som att projektet inte går så fort som man hoppats”, säger Eva Tynjälä. ”Vi börjar nu ha de grundläggande byggstenarna och systemet är i produktionsanvändning. När prognosprocessen kan implementeras bättre i organisationen under de kommande veckorna kommer även fördelarna, till exempel vad gäller tidsbesparing, att realiseras. Den ekonomiska sidan kan börja fokusera ännu mer på att analysera siffror och stödja verksamheten”, avslutar Tynjälä.

De 3 viktigaste anledningarna till att Telia Cygate använder Clausions lösningar: