Unisport football filed

Unisport – på vägen mot molnet

Unisport är den ledande leverantören av idrottsanläggningar i Norden, och grundades 2015 när finska Saltex och svenska Unisport förenades. Unisportkoncernen har totalt 400 anställda i fem länder: Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Vanda, Finland och koncernens omsättning är cirka 150 miljoner euro.

I behov av en säker lösning för konsolidering

Efter de första företagsförvärven och många andra strukturella förändringar i koncernen, fanns det ett behov för en säker lösning, särskilt för konsolidering och koncernredovisning. Hanteringen av flera olika valutor och många lokala bokföringssystem gjorde bokföringen i Excel benägen för fel och svår att dokumentera. ”Clausion var faktiskt det första jag tänkte på när jag började på Unisport i september 2017”, säger Taina Kujanpää, Group Financial Controller.

”Systemet hade redan blivit bekant för mig genom ett utmanande IFRS-övergångsprojekt, och jag var säker på att det var lämpligt för vår koncern. I början av 2018 importerades data till Clausions system från nio olika system, om jag minns rätt, och tusentals redovisningskonton konverterades mellan systemen.”

Senare under 2019 utökade Unisport sin användning av Clausions lösningar till att även omfatta budgetering och prognoser. Utöver organisationsförändringen och det nya Business Central ERP-systemprojektet, har vi lagt särskilt fokus på prognoser under 2020. ”Här ser jag fortfarande stora möjligheter för utveckling. Tack vare den nya molnversionens användarvänlighet, tror jag verkligen att antalet användare kommer att öka avsevärt hos oss.” Idag görs även ett omfattande lednings- och styrelserapporteringspaket helt och hållet med Clausion Dynamic Reporting.

”Clausion uppfyller alla våra viktigaste krav”

Taina Kujanpää berättar att arbetet med Clausions lösningar har varit mycket smidigt. ”Speciellt för finska företag är det mycket värdefullt att finansiella rapporter finns tillgängliga i Clausions system. Clausion uppfyller alla våra viktigaste systemkrav. Även dokumentation är lätt för revisorer, tack vare Clausion”, berättar Kujanpää. ”Jag tror att våra företag i andra länder skulle vara intresserade av liknande möjligheter för att underlätta deras bokföringsprocess.”

Högst på att göra-listan ligger övergången till Clausion Cloud.

”Det är viktigt att alla system är tillgängliga var som helst och när som helst, så länge det finns en nätverksanslutning. Vi förväntar oss att övergången till molnet kommer att ge mer effektivitet, smidighet och ännu bättre användbarhet samt kostnadseffektivitet på lång sikt.”

Taina Kujanpää, Unisport

Supporten finns nära

Unisport har varit särskilt nöjd med Clausions support, som har varit lättillgänglig och funnits nära. ”Jag har särskilt tyckt om det smidiga samarbetet med mina egna, bekanta konsulter. Jag ser fram emot vad övergången till Cloud kommer att medföra, och särskilt under en sådan förändring betonas vikten av gott samarbete”, avslutar Kujanpää.

3 viktigaste anledningar till att Unisport använder Clausions lösning:

  • Lösningar som uppfattas som välfungerande och pålitliga.
  • Produkten utvecklas ständigt.
  • Smidigt samarbete med kunden i fokus.