diagrams on paper and device

Planerings­systemet för transparent planering i realtid

Kombinera finansiell planering, rapportering och budgetering med flerdimensionell operationell planering för exempelvis försäljning, personal och investeringar – var alltid uppdaterad på vad som händer i din verksamhet.

”Vi har lång erfarenhet av att använda Clausion-systemet och det uppfyller våra affärsbehov väl i budgetering, prognoser och finansiell planering. Systemet är stabilt och lätt att använda för ett brett spektrum av användare.”

Tero Manninen, Controller, Alko
pilvipalvelut ja suunnitteluratkaisu

Avancerat verksamhetsplanering

I en evigt föränderlig värld vill företag lägga fokus på att analysera data, istället för på själva inhämtningen av data. Det är lättare sagt än gjort om datan är utspridd och tid går till spillo för att samla in den från olika platser och källor.

Att samla data kräver en plattform som är både skalbar och enkel att använda. Genom att vara integrerad till olika datakällor och konvertera all data till en enhetlig form, fungerar Clausion som ett ”nervcenter” för all finansiella data.

ipad käyttäjä

Unik lösning med kalkylbladsteknologi

Utöver att samla in och kombinera data, erbjuder Clausion smarta och effektiva verktyg för verksamhetsplanering och rapportering. Clausion Cloud är enkelt att använda för alla som är bekanta med Excel-liknande kalkylblad.

Modernt och flerdimensionellt planerings- och rapporteringssystem

Clausion lösning för verksamhetsplanering är skalbar för olika typer av verksamheter och är uppbyggt i ett modernt, säkert och tillförlitligt moln. Tack vare integrationer är dataöverföring från alla affärssystem enkelt.

dataa laitteilla ja paperilla

Finansiell planering + operationell planering = helhetsbild

I kärnan av den finansiella planeringen finns de valutabaserade beräkningarna av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, som baseras på organisationsstruktur, alternativa hierarkier, resultatenheter och kostnadsställen.

Utöver löpande ledningsrapportering: vid målsättning, budgetering och prognostisering finns faktiska bokföringsdata tillgängligt jämsides för detaljplanering.

Den operationella planeringen fokuserar mer ingående på den valda delen av verksamheten och drar nytta av den flerdimensionella tillgången av data, vilket möjliggör användning av andra ”drivare” och mätvärden än valutor och organisationsstruktur.

ebok

Vad ska man tänka på när man köper ett budgetsystem?

Vi har sammanställt åt Er en guide om saker som är viktiga att beakta vid anskaffning av budgeteringssystem. Ta tillvara dessa vinkar!

Intresserad att se hur Clausion kan hjälpa ditt företag med verksamhetsplanering?