diagrams on paper and device

Nervcenter för finansavdelningen

Clausion är en sann tidssparare för företagets finans- och ekonomiavdelning! Bli en analytiker och skapa mervärde istället för att vara en insamlare av siffror. Budgetering och prognostisering bör inte bara vara ett ansvar som ligger på finans- och ekonomiavdelningen, utan istället en process som tas tillvara på genom hela organisationen  – med hjälp av en lättanvänd molnlösning.

Clausion system integreras till alla verksamhetssystem för att ge access alla data och leverera siffror du vet att du kan lita på.

”Tack vare Clausion och dess analysverktyg, vet vi exakt vad budgeten för bruttomarginalen består av. Det är kritiskt för både mig och företagsledningen att vi har tillgång till en omfattande budgetanalys.”

Milla Hakari, Loimua
dataa laitteilla ja paperilla

Mot en rullande prognos

Dessa dagar anser många företag fortfarande att budgeten enbart är en prognos för företagets framtida intäkter, och deras anställda arbetar sida vid sida för att skapa en budget en gång om året. Budgeten bör dock vara en aktiv handlingsplan som hjälper företaget att uppnå bästa möjliga resultat. En nyckelfaktor i detta är att röra sig mot en rullande budget. En rullande budget hjälper avsevärt med att förbättra precisionen i prognosen.

Små saker – stora förändringar

Misslyckades en affär? Eller fick du goda nyheter och affären, som tydligen hade misslyckats, slutfördes ändå? Hur som helst, om det inte finns något aktivt svar på budgeten är det dags för några förklaringar. Den största fördelen med en rullande budget är att företaget kan reagera på förändringar i rätt tid och att prognosen håller sig uppdaterad.

Ekonomihanteringsexperterna på Clausion har hjälpt tiotals stora och medelstora företag att få effektivare budgetering och prognoser.

Hur kan du göra kontinuerlig prognostisering av ekonomin till en styrka i ert företag? Läs mer!

Budgetarbete i den moderna verksamheten är ett evigt förändringsarbete. Därför är det kritiskt med flexibla och pålitliga budgeteringsverktyg. Clausions lösning fungerar som en ’nervcenter’ för finans- och ekonomiavdelningen – vilket säkerställer att inga siffror förvanskas, och att alla siffror är samma för alla användare. Pålitliga siffror borgar för pålitliga beslut.

Företagsbudget – Dessa punkter borde alla känna till!

Tveka inte att ta det första steget in i det moderna planeringsarbetet med Clausion