diagrams on paper and device

Nervcenter för finans­avdelningen

Clausion är en sann tidssparare för företagets finans- och ekonomiavdelning! Bli en analytiker och skapa mervärde istället för att vara en insamlare av siffror. Budgetering och prognostisering bör inte bara vara ett ansvar som ligger på finans- och ekonomiavdelningen, utan istället en process som tas tillvara på genom hela organisationen  – med hjälp av en lättanvänd molnlösning.

Clausion system integreras till alla verksamhetssystem för att ge access alla data och leverera siffror du vet att du kan lita på.

”Vi har lång erfarenhet av att använda Clausion-systemet och det uppfyller våra affärsbehov väl i budgetering, prognoser och finansiell planering. Systemet är stabilt och lätt att använda för ett brett spektrum av användare.”

Tero Manninen, Controller, Alko
dataa laitteilla ja paperilla

Rullande prognostisering hindrar ditt företag från att somna till

Det traditionella sättet att jobba med budgetplanering där höstens förutsägelser förväntas behålla sin aktualitet under det kommande året är idag riskabelt.

På en snabbrörlig spelplan krävs flexibilitet och anpassningsförmåga för att parera omvärldens tvära kast, vända överraskningar till fördelar och inte minst förhindra att mer kvickfotade konkurrenter springer om dig.

Svaret på den problematiken heter Rullande Prognoser.

I stället för att prognostisera inom en tidsrymd med ett specifikt slutdatum, ger rullande prognoser en kontinuerligt uppdaterad bild av nuläget. Det möjliggör snabba beslut baserat på den senaste relevanta informationen inom ditt verksamhetsfält.

Enligt denna modell arbetar organisationen tillsammans och bidrar löpande med värdefulla insikter från olika discipliner inom företaget.

Vad bör vi investera i? Vad bör vi skära ner på? Hur anpassar vi oss till dessa nya möjligheter och utmaningar? Ekonomiska mål görs aktuella, tydliga och öppna för insyn.

Resultatet blir en prognostisering som gör det möjligt att på ett mer direkt sätt påverka saker som kassaflöde, vinst och lönsamhet inom företaget.

Clausion har lång och djuplodande erfarenhet av att implementera sätt att jobba med rullande prognostisering för kunder inom ett brett spektrum av verksamhetsområden.

Vi ser till att din verksamhet håller ett vaksamt öra mot rälsen.

Hur kan du göra kontinuerlig prognostisering av ekonomin till en styrka i ert företag? Läs mer!

Budgetarbete i den moderna verksamheten är ett evigt förändringsarbete. Därför är det kritiskt med flexibla och pålitliga budgeteringsverktyg. Clausions lösning fungerar som en ’nervcenter’ för finans- och ekonomiavdelningen – vilket säkerställer att inga siffror förvanskas, och att alla siffror är samma för alla användare. Pålitliga siffror borgar för pålitliga beslut.

Företagsbudget – Dessa punkter borde alla känna till!

ebok

Vad ska man tänka på när man köper ett budgetsystem?

Vi har sammanställt åt Er en guide om saker som är viktiga att beakta vid anskaffning av budgeteringssystem. Ta tillvara dessa vinkar!

Tveka inte att ta det första steget in i det moderna planeringsarbetet med Clausion