laptop with data

Spänn företagets muskler med rullande prognostisering

Du som arbetar med ekonomisk planering vet att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas på marknaden är en liten detalj som kallas data.

Minsta felaktighet i siffrorna och verksamheten har problem.

Talar man med experter inom näringslivet menar vissa att 20% av siffrorna som rapporteras bör fokusera på den aktuella situationen medan hela 80% bör handla om framtiden.

Här hamnar den gamla metoden att prognostisera års- eller kvartalsvis i kraftigt blåsväder.

På dagens snabbrörliga spelplan kan förutsättningarna för en verksamhet ändras från en dag till en annan, vilket innebär att bäst-före-datumet på den där årsbudgeten nås väldigt snabbt.

Det är här den rullande prognosen kliver in på scenen för att lösa den problematiken och göra ekonomisk planeringen mer flexibel och förutsägbar.

Och här kommer det bästa: den tar dig från en dammsamlande prognos som togs fram för månader sedan till realtid.

Att gå över till ett digitalt system för ekonomisk administration som dessutom har funktionalitet för rullande prognostisering, sparar därför mängder av tid samtidigt som det ger företaget värdefulla konkurrensfördelar.

Dagens verktyg för ekonomisk planering är inte bara varmt välkomna tillskott på ekonomiavdelningen, de gör det också möjligt för företaget att göra rullande prognostisering till en av sina främsta styrkor.

Den ekonomiska planeringens evolution: Pappersbaserat – Elektroniskt – Digitalt

Under de senaste decennierna har det gjorts stora framsteg när det gäller ekonomisk planering.

En första milstolpe var när papper fick gå i vördnadsvärd pension till förmån för elektronisk hantering.

Det innebar att data kunde matas in i systemet vid ett tillfälle och det manuella arbetet automatiserades.

I dagens digitala tidsålder har vi tagit det ännu ett steg längre och gått från hårddiskar till molnet. I och med det har företagets databas möjlighet till en helt ny nivå av tillgänglighet där de viktigaste nyckeltalen kan kontrolleras i realtid.

På så sätt blir beslutsfattande både enklare och mer precist eftersom prioriteringar och aktiviteter kan ändras blixtsnabbt för att möta hastigt uppkomna omständigheter på marknaden.

Digitaliseringen har gett den ekonomiska planeringen en större dimension av strategiskt inflytande, där tid som förr lades på att samla in data nu kan användas för att analysera den och utveckla verksamheten utifrån de insikter den ger. 

Affärsproblem kan idag identifieras och åtgärdas innan de växer sig för stora, och lovande möjligheter kan fångas upp så snart de visar sig.

Frågan är inte längre om företag har nytta av digitala system för ekonomisk planering – det avgörande är vad de går miste om ifall de låter sig bli omsprungna av den digitala utvecklingen.

papper och data i mobil

De stillasittande budgetarnas tid är över – Det är dags att sätta dem i rullning

Gör ert företag budgetering bara en gång om året och är den främst en beräkning av den framtida omsättningen?

Så varken borde eller behöver det vara.

Den typen av statiskt kalkylblad i Excel som inte uppdateras eller vars prognoser inte specificeras under året, skulle kunna liknas vid att någon gjutit in potentiellt kvicka fötter i cement.  

Men hur ska budgetering göras för att utnyttja digitaliseringens fördelar på bästa sätt?

För det första bör budgetering och prognostisering gå hand i hand som kärnan i företagets ekonomiska planering. Se budgeten som en aktiv handlingsplan som kontinuerligt finslipas av prognostiseringen, vilken i sin tur löpande uppdateras oberoende av budgetår eller kalendermånad. 

Denna typ av löpande prognostisering ökar siffrornas aktualitet vilket vägleder och hjälper er att planera affärsverksamheten med ett större mått av precision.

Att uppgifterna ständigt är uppdaterade ger en oslagbar överblick, och att de samtidigt enkelt kan nås av alla i organisationen lägger grunden för ett snabbt och effektivt beslutsfattande.

Och för dig som tycker att ständigt uppdatera sin budget och prognostisering låter huvudvärksframkallande – läs vidare och bli överraskad.

Spara tid och bekymmer med ett finansiellt planeringssystem från Clausion

Liksom på många andra områden i livet är den mänskliga faktorn bra på att ställa till det när det handlar om manuell beräkning och rapportering.

En digital lösning för ekonomisk planering minimerar det manuella arbetet vilket innebär att siffrorna blir mycket mer tillförlitliga. 

Ledningsgrupp och styrelse kan fatta väl underbyggda beslut baserat på hur läget verkligen ser ut just nu, vilket i sin tur medför bättre resultat.  

En annan fördel med ett finansiellt planeringssystem är att det ändlösa insamlandet, sammanställandet och organiserandet av information genomgår en välbehövlig automatiseringsprocess. All information finns att tillgå på ett enda ställe där den presenteras i realtid.

Clausions lösning för ekonomisk planering har utvecklats för att leverera precis det: Ett ständigt uppdaterat och överblickbart centrum för hela ekonomiavdelningen, som förvandlar planering, budgetering och löpande prognostisering från ett tidsödande omak till något lätt och smidigt.

Det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt att komma igång med systemet och molnlagringen garanterar att samtliga användare i organisationen har tillgång till samma data. Exakt vad som visas kan enkelt anpassas utefter företagets unika behov.

Så låt inte trögrörliga processer kring ekonomisk planering hålla ert företag tillbaka – Boka ett möte med en av Clausions experter redan idag och få reda på hur smidigt det faktiskt kan fungera.

Tveka inte att ta det första steget in i det moderna planeringsarbetet med Clausion