papper och data i mobil

Dynamisk rapportering – ett verktyg för ad-hoc-rapportering

Clausion Dynamic Reporting är ett Excel-tillägg (“add-on”) som kompletterar rapportmöjligheterna i Clausions lösning. Med hjälp a Dynamic Reporting-verktyget kan du ta tillvara på Excels funktioner, så som grafer eller villkorsstyrd formatering. Det är snabbt och enkelt att göra mallar enligt era individuella behov. Därför är Clausion Dynamic Reporting särskilt användbart för ad-hoc-rapportering eller avvikande analyser.

kalkyl och pen

Enkelt, snabbt och flexibelt rapportering

Du kan använda vilket planerings- eller konsolideringsdata i Clausions lösning du vill och använda detta underlag i Dynamic Reporting, vilket gör rapportering enkelt, snabbt och flexibelt.

Vill du underlätta och påskynda er ad-hoc-rapportering?