dator med clausion cloud

Effektivitet och tidsbesparing för ekonomistyrnings- ­rapportering

Finansiell rapportering kan vara en riktig tidssänkning – oavsett om den görs en gång i månaden, kvartalsvis eller en gång om året. Många företag kämpar fortfarande med Excel-rapportering, men avancerade företag har redan insett de obestridliga fördelarna med ett rapporteringssystem. Hörnstenen i effektiv ekonomistyrningsrapportering är automatisering. När elimineringen av interna transaktioner och registreringen av dessa avstämningsskillnader har automatiserats kommer du bara att ta dig tid att lösa betydande skillnader. Detsamma gäller eliminering av annan elimineringsexport, såsom anskaffningskostnader, minoritetsintresseredovisning, interna marginaler på anläggningstillgångar och varulager m.m. I takt med att automatiseringen ökar, ökar också risken för mänskliga fel.

Automatisering av ekonomihantering gör arbetet enklare

Automatisering tar inte arbetet med redovisningsmän utan tar det till en ny nivå. När rutinmässiga saker i finansiell rapportering väl är automatiserade kan du lägga mer tid på att analysera ditt företags ekonomiska siffror och så kan du också ta ledningsrapporteringen mot en mer övergripande holistisk riktning. Så säg adjö till Excel-rapportering och hoppa in i 2020-talet.

”Tack vare Clausion är det enkelt att inhämta data från bokföringen för rapportering. Avstämningar och interna poster hanteras automatiskt.”

Jenni Vehviläinen, Development Manager, Finnvera
två kollegor

Spara tid för budgetering och prognoser med smart systemimplementering

Det är viktigt att gå in i 2020-talet med automatisering av ekonomistyrningen – men det räcker inte i sig. För att effektivisera den ekonomiska planeringen är det avgörande att systemen implementeras i hela företaget. Clausions ekonomihanteringslösning låter dig tilldela användar-/funktionsspecifika behörigheter till olika användartyper. Det är viktigt för försäljningschefen eller affärsenhetschefen att kunna lägga in sina budgetar och prognoser direkt i systemet, samtidigt som controllern ska se siffrorna bredare. Tidsbesparingarna ger verkliga fördelar för kostnaden när samma arbete inte behöver utföras flera gånger, till exempel mellan budgetomgångarna.

“All data är på ett ställe och vi behöver inte överföra den från ett system till ett annat vilket sparar mycket tid. Detta har påskyndat budgeteringsprocessen signifikant då vi inte behöver boka upp tid eller resurser för onödiga mellansteg. Med all data på ett ställe kan vi överblicka helheten på en gång. Tidigare var detta inte möjligt innan dess att alla Excelfiler var sammanställda, och detta var inget som gjordes över en natt.”

Henrik Ranta, Controller, Granlund

Vill du spara tid med finansiell rapportering?