Ta kontroll över företagets risker med scenario­planering och modellering

Inget är så säkert som osäkerheten. Med scenarioplanering kan du planera och utvärdera effekterna av externa risker gentemot ditt företag, dess mål och dess prognoser. Med scenarioplanering kan företagsledningen planera och hantera taktiker för att hantera förändring.

chess black background

Tydlig process och riktlinjer i syfte att förbättra sättet att arbeta är nyckelfaktorer för framgångsrik planering och modellering. Syftet med scenarioplanering kan inte vara själva planering i sig, utan alla fördelar det ger för riskhanteringen. Exempelvis har energibolag sedan länge tillämpat miljöbaserad scenarioplanering för att prognostisera behov för värme och kyla. Med anledning av COVID-19 har scenarioplanering kommit allt närmare företagsledningars dagliga arbete.

Så snart riktlinjerna och ett gemensamt tankesätt är definierat – så beslutas om verktygen för scenarioplanering och modellering därefter.

data on paper

Scenarioplanering på det enkla sättet

Med Clausion kan du skapa scenarion på olika sätt: scenarioversioner eller övergripande scenarion.

Med scenarioversioner används en avgränsad kontoplan som grund för planeringen. I tillägg modelleras resultat- och balansräkning samt finansiering per specifik kontonivå.

Övergripande scenarioplanering fokuserar på ett nyckeltal (t.ex. omsättning, EIBIT) och målet är att identifiera all risk relaterat till detta – positiv och negativ.

När riskerna är identifierade listas åtgärder för att minska riskernas negativa effekter.

Clausions konsulter har erfarenhet av hundratals planeringsimplementationer. Under det senaste året har vi framför allt hjälpt våra kunder att implementera just scenarioplanering.

Nyfiken att veta mer hur Clausion kan hjälpa ditt förteg med scenarioplanering?