man with laptop

Verksamhets­­planering som optimerar ditt företag

Idag är ett överflöd av information något som många gånger innebär problem snarare än fördelar.

Allt du någonsin velat veta angående statusen på ditt företag och omvärldens påverkande faktorer finns att tillgå i den digitala världens strömmar av ettor och nollor.

Men i vilken ände börjar man?

Vilka datakällor är mest intressanta? På vilket sätt hämtas informationen? Hur sållas och presenteras den?

Att snabbt kunna analysera sin situation och fatta smarta, datadrivna beslut förutsätter relevant information levererad på ett överblickbart vis.

På Clausion är det precis vad vi erbjuder.

Under 25 år har vi levererat mjukvara och lösningar inom verksamhetsplanering till hundratals stora och medelstora kunder inom såväl privat som offentlig sektor.

Med svårslagen erfarenhet från en mängd olika verksamhetsfält ser vi till att informationen jobbar för dig snarare än emot.

människor med budget och dator

Relevant information snabbt = Effektiv verksamhetsplanering

Vad är en verksamhetsplan?

Beroende på vilken verksamhet det är fråga om kan en sådan se ut på många olika sätt.  

För att förenkla kan vi säga att förutsättningen för en effektiv verksamhetsplanering är att rätt information finns tillgänglig på rätt plats. Det i sin tur leder till att rätt beslut kan fattas.

Och ju mindre tidsåtgången från tanke till handling är, desto större fördel för verksamheten. 

Låt oss kika på den finansiella aspekten av verksamhetsplanering.

Finansiell planering för en välmående säljavdelning

För att veta om Produkt A är lönsam till nuvarande prissättning behövs information om alla kostnader relaterade till den.  

Är det bara du själv som bakar pajer och säljer från fönstret kan du klara dig med ett Excelark.

För bolag större än så blir det snabbt mer komplicerat.

Talar vi om en organisation där kostnadsställena räknas i hundratal behöver mängder av data samlas in, sammanställas och presenteras för att få en konkret uppgift om alla associerade kostnader.

Det blir många Excelark.

Här kommer fördelen med Clausions lösning för finansiell planering in i bilden.

Data från alla nivåer i företaget samlas i ett smidigt och överblickbart system med drill down-funktionalitet för minsta siffra.

Resultatet blir att all nödvändig information du behöver alltid finns tillgänglig i realtid. Och tidsåtgången för att fatta väl underbyggda beslut reduceras till sekunder.

Men en lösning från Clausion har mer spännande än så att bjuda på.

Flerdimensionell operationell planering tar det hela ett steg länge

Spetsa öronen för det är nu det blir intressant på riktigt.

Clausions verktyg samlar nämligen in all verksamhetsdata och presenterar den på ett enhetligt sätt i ett och samma system.

Genom att vara integrerad med de datakällor som är relevanta för ert företag och konvertera all information till en enhetlig form, erbjuder Clausion en oslagbar överblick där alla i organisationen har tillgång till samma siffor.

Här kombineras finansiell planering, rapportering och budgetering med flerdimensionell operationell planläggning för exempelvis försäljning, personal och investeringar. Tack vare integrationerna blir dataöverföring från alla affärssystem till en barnlek.

Vår lösning är skalbar för alla typer av verksamheter och uppbyggd enligt en molnbaserad struktur, vilket innebär att du inte behöver lägga onödig tid på att samla in data.

Informationen är helt enkelt tillgänglig var som helst – när som helst.

Det magiska med att kombinera information

Tillgången på data från företagets alla vitala delar gör det möjligt att kombinera information från olika avdelningar för att få underlag till beslutsfattande i alla frågor som rör företagets framdrift.

Genom att finansiell information samexisterar med HR kan exempelvis projekt planeras med knivskarp precision.

Blir en junior- eller seniorkodare mest lönsam för det aktuella projektet när budget, tidsaspekt och övriga personalkostnader vägs in?  

Med Clausion ligger svaret redan och väntar.

två kollegor

Skräddarsytt för din verksamhet

Clausion har båda fötterna stabilt placerade i verkligheten och jobbar nära våra kunder för att vardagen på just deras kontor ska fungera så effektivt som möjligt.

Det innebär att lösningar från oss är baserade på faktiska behov där användarvänlighet och smidighet alltid står högst på priolistan.

Oavsett vilken verksamhet du bedriver ser vi till att lösningen för finansiell planering och flerdimensionell operationell planering fungerar på precis det sätt din organisation har nytta av.

Tillsammans gör vi era chanser att växa ännu större.

Intresserad att se hur Clausion kan hjälpa ditt företag med verksamhetsplanering?