data on devices

Enkel ESEF-rapportering

ESEF – European Single Electronic Format – ett gemensamt europeiskt elektroniskt rapporteringsformat för noterade bolag från och med boksluten 2021.

Med Clausion ESEF-rapportverktyg är det lika enkelt att efterleva det nya ESEF-kravet som att spara en Excel-fil. Om du hellre vill outsourca din ESEF-process hjälper vi dig gärna med detta!

Woman in blue shirt

Ingen extra arbetsbelastning

Leverera era års- och koncernredovisningar i det kravställda ESEF-formatet. Poster i er befintliga redovisning mappas vid ett tillfälle – Clausion ESEF-rapportverktyg sköter resten.

Lätt att använda

Clausion ESEF-rapportverktyg är en lättanvänd tjänst som finns tillgänglig via molnet. Att publicera er rapport görs med ett par klick.

Arbeta i Excel

Publicering av en årsredovisning kan göras från Excel. Du behöver inte lära dig ett nytt verktyg för att skapa XBRL-rapporter.


Skapa en ESEF-godkänd årsredovisning i tre enkla steg

kysymysmerkki

Vad är XBRL?

XBRL (Extensible Business Reporting Language) är ett XML-baserat markeringsspråk som används för digital affärsrapportering. Med XBRL-standarden kan skapa och hantera finansiella rapporter och andra affärsdokument automatiseras.

XBRL-standarden i sig begränsar inte vilken typ av data som kan rapporteras. XBRL-definitioner, kallad taxonomier, kan skapas fritt. Finansiella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter definierar taxonomier utifrån deras behov.

Vi kan hjälpa dig med ESEF-rapportering