Clausion Leasing – enkel och pålitlig leasingrapportering

IFRS 16-standarden beskriver hur företag ska identifiera, mäta, presentera och offentliggöra sina leasingavtal. Förändringen som införs av IFRS 16 är betydande, särskilt ur hyrestagarens perspektiv. Standarden anger när leasingavtal ska ingå i balansräkningen och nyckeltal utifrån det, såsom skuldsättningsgraden. Med IFRS 16 krävs betydligt fler upplysningar än tidigare. IFRS 16 påverkar även kassaflödesanalysen och dess rapportering. Med standarden kan endast räntedelen av leasingskulden på hyror presenteras som kassaflöden från den löpande verksamheten.

en kvinna med rapporter

Ett lättanvänt verktyg för att rapportera leasingavtal

Med verktyget Clausion Leasing kan du beräkna poster, avskrivningar, räntekostnader och skuldamorteringar i balansräkningen av leasingavtal, samt automatisera bokföring och leasingförändringar för framtida perioder. Lösningen är enkel att använda och heltäckande för IFRS 16 redovisning och rapportering. Du hanterar flexibelt de förändringssituationer som krävs enligt IFRS 16 och tar fram de siffror som krävs för redovisning och rapportering som omfattar noter till balansräkning, resultaträkning och kassaflöde samt noter till bokslutet.

S&OP

Spara tid och resurser

Antalet poster enligt IFRS 16 är ofta enormt, vilket gör arbetet med manuell notering i till exempel Excel riskabelt och tidskrävande. Clausion Leasings automatisering säkerställer att poster automatiskt visas korrekt fram till kassaflödesanalysen. Att hantera förändringar i systemet är flexibelt. Du kan till exempel ändra längd, omfattning, prisförändring eller en kombination av dessa – artiklar som ofta är tidskrävande.