dator med clausion system

Komplett koncern­rapportering för börsbolag

Clausions koncernredovisning för börsbolag är unik på grund av sitt omfattande färdiga innehåll. Den heltäckande lösningen inkluderar även konsulttjänster, supporttjänster och experttjänster. Mångsidiga prenumerationsverktyg säkerställer integrationer med olika affärssystem.

man with laptop

Pålitlig och lättanvänd lösning

Clausions konsoliderade bokslutslösning för börsbolag inkluderar resultat, balansräkning och kassaflödesanalys med noter. Dessutom garanterar de grundläggande funktionerna i konsolideringssystemet, såsom automatiserad omräkningsdifferensberäkning, färdiga funktioner för elimineringar och enkel borrning ner till redovisningsdokumentnivå, att du sparar tid i rapporteringen. Tack vare vår lösning kan du även göra ESEF-rapportering enkelt och effektivt. Våra erfarna experter hjälper dig på vägen, drivna av omfattande konsolidering och sakkunnig expertis inom koncernredovisning. Tack vare den färdiga lösningen kan vi även vara behjälpliga vid exempelvis företagets personalbrist om situationen kräver det.

två kvinnor jobbar tilsammans

Arbeta nära revisorerna

Clausions experter på koncernredovisning övervakar noggrant juridiska reformer och förändringar i standarder. Vi samarbetar med revisorerna och övervakar det exakta innehållet i IFRS-regelverket och deras effekt på redovisning, tillämpning, tolkning och presentation av noterna. Så du kan vara säker på att vår färdiga lösning för koncernredovisningen i enlighet med IFRS är uppdaterad och stödjer rapporteringen av ditt börsnoterade företag i enlighet med lagstiftningen.

Vill du höra mer om en unik konsoliderad finansiell rapporteringslösning för börsbolag?