dator med clausion system

Komplett koncern­redovisning­ lösning för grupper

Clausions koncernredovisning är unik för grupperna på grund av deras mångsidiga färdiga innehåll. Den heltäckande lösningen inkluderar även konsulttjänster, supporttjänster och experttjänster. Mångsidiga prenumerationsverktyg säkerställer integrationer med olika affärssystem.

man with laptop

En heltäckande och pålitlig lösning

Oavsett om du behöver upprätta bokslut i enlighet med K3 eller IFRS, kommer Clausions lättanvända nyckelfärdiga lösning att effektivisera din tid. Att automatisera kärnverksamheten vid konsolidering sparar mycket tid, oavsett om du rapporterar månadsvis, kvartalsvis eller bara en gång om året.

Clausions koncernbokslutslösning inkluderar resultat, balansräkning och kassaflödesanalys med noter. Dessutom säkerställer systemets grundläggande funktioner, såsom automatiserad omräkningsdifferensberäkning, färdiga funktioner för elimineringar och enkel borrning ner till redovisningsdokumentnivå, att du sparar tid på rapportering och konsolidering.

IFRS-regelverket spelar för närvarande också en viktig roll i K3-bokslutet enligt den svenska bokföringslagen. Om dina behov förändras, till exempel med en notering, och ditt företag börjar göra IFRS-bokslut istället för K3, är övergången med Clausion enkel.

två kollegor

Våra experter hjälper dig

Våra erfarna experter hjälper dig på vägen, drivna av omfattande konsoliderings- och substansexpertis i koncernredovisning. Tack vare den färdiga lösningen kan vi även vara behjälpliga vid exempelvis företagets personalbrist om situationen kräver det.

”Clausions konsolideringssystem ger flexibilitet till parallella organisationsstrukturer såväl som förvärvssituationer när man börjar simulera en juridisk struktur. Enkel och snabb integration säkerställer att när vi köper nya företag kan vi omedelbart konsolidera siffror.”

Ilkka Kosola, CFO, Adven/Värmevärden

Vill du göra koncernrapportering snabbare?