S&OP – Uppnå större lönsamhet med sales and operations planning

Sales and operations planning, eller S&OP, är en affärsledningsprocess som säkerställer att varje affärsfunktion är i linje med den prognostiserade efterfrågan. I praktiken framtvingar sales and operations planning samordning mellan olika avdelningar, vilket ökar transparensen och balanserar utbud och efterfrågan. Allt detta resulterar i slutändan i större lönsamhet. Så det är inte en överraskning att sales and operations planning har varit ett så hett ämne under de senaste åren. Fler och fler företag diskuterar att ta upp S&OP. Är du en av dem? Vad betyder S&OP för ditt företag? Låt oss ta en närmare titt!

S&OP

Vad är sales and operations planning?

Sales and operations planning, eller S&OP (försäljning och verksamhetsplanering), är en integrerad planeringsprocess för att anpassa ett företags utbud, efterfrågan och ekonomi. Resultatet av S&OP-processen är en genomförbar och åtgärdbar plan om produktionsnivåer, leveranskedjor, personalnivåer och andra resurser. S&OP:s plan säkerställer att företaget kommer att möta den prognostiserade efterfrågan på produktion och distribution på ett lukrativt sätt.

Sales and operations planning blandas ibland med affärsplanering. De är liknande processer men inte synonymer. Sales and operations planning görs vanligtvis av ledningsgruppen på månads- eller kvartalsbasis för att säkerställa att det inte finns några felanpassningar mellan försäljning och verksamhet. Medan affärsplanering är ett mer allmänt och ostrukturerat koncept. I grund och botten sker affärsplanering varje gång ledningsgruppen diskuterar affärsplaner, från informella luncher till officiella ledningsmöten.

kontoret som all jobbar för s&op

S&OP – Process i praktiken

Det finns lika många olika S&OP-processer som det finns företag som gör det. Till exempel har en ledande global klädåterförsäljare sin sales and operations planning-process finjusterad till perfektion och varje KPI övervakas på timbasis. För de flesta företag räcker det dock att mäta och rapportera veckovisa nyckeltal om försäljning och leveranskedjans prestanda. Dessa siffror kan till exempel vara efterfrågeprognoser kontra faktisk efterfrågan, produktionsprognos kontra faktisk produktion, kapacitetsutnyttjande, snabb leverans och lageromsättning.

Oavsett företagets storlek bör de ta reda på hur man använder data producerad i en S&OP-process på ett optimalt sätt. Som regel gör S&OP prognoser mer exakta och möjliggör separata försäljningsprognoser för olika kundsegment och konton. Detta ger värdefull information för beslutsfattande. Marknadsavdelningen kan till exempel planera kampanjer till ett specifikt segment eller så kan inköp göra beställningar i tid.

cloud med laptop

Sales and operations planning – Varför nu?

Sales and operations planning, eller S&OP, introducerades redan på 1980-talet, men dess popularitet ökar för varje år. Varför är det så? Att samla in, bearbeta och analysera data blir mer och mer avancerat för varje år, så det lönar sig att ta upp datorbaserade system som S&OP. Dessutom ökar behovet av planering och prognos hela tiden – både i frekvens och precision. Det vill säga för att produktcyklerna har blivit kortare. Dessutom har vinstmarginalerna i många branscher krympt, vilket tvingar fram högre effektivitet och lägre buffertar – som lagring. Sales and operations planning är ett utmärkt verktyg för att förbättra lagerhanteringen.

människor i möte

Eskalerad kundupplevelse med S&OP

Eskalerad kundupplevelse är också ett önskvärt resultat av sales and operations planning. Givet att nuförtiden är ”kundupplevelse” ett lite ihåligt modeord. Men i sin sanna mening är det en integrerad del av alla företags framgångar och det kan förbättras med S&OP. S&OP-processen hjälper till att öka transparensen mellan avdelningarna och få en tydligare företagsomfattande förståelse för produkterna och kundernas uppfattning om dem. Därmed kan ledningsgruppen bilda ett bättre ramverk för produkthantering som förhoppningsvis förbättrar kundupplevelsen.

Sales and operations planning – Hur går man vidare?

I praktiken beror S&OP bland annat på ett företags bransch, storlek och livscykelfas. På samma sätt kan S&OP-stegen variera i olika företag. Här är ett exempel på hur S&OP-processen kan se ut:

  • Steg 1: Samla in data. Ekonomiteamet går igenom tidigare försäljningar, trender och andra nyckeldata för att göra förutsägelser om framtida försäljning.
  • Steg 2: Planering av efterfrågan. Teammedlemmar från olika avdelningar som försäljning, verksamhet och marknadsföring ansluter för att diskutera lagernivåer, försäljningsstrategier och kundserviceprocesser för att matcha försäljningsprognoser.
  • Steg 3: Planering av produktion. Ledningsgruppen analyserar försörjningskedjans kapacitet i förhållande till den prognostiserade efterfrågan. En leveransplan beskriver de nödvändiga förändringarna i maskiner, personalresurser och leverantörer.
  • Steg 4: Ekonomisk planering. Detta viktiga steg i sales and operations planning syftar till att utvärdera dess finansiella aspekter såsom produktionsplanens lönsamhet.
  • Steg 5: Utveckla sales and operations plan . Därefter utvecklar cheferna från olika avdelningar den slutliga sales and operation plan.
  • Steg 6: Verkställa sales and operations plan. När S&OP har godkänts är det dags att köra den och börja övervaka den för ytterligare förbättringar.
data on devices

S&OP – Ett datacentrerat tillvägagångssätt

Framgången för ett företags sales and operations planning beror till stor del på dess förmåga att samla in och analysera data. De företag som vill använda sales and operations planning som en verklig värdeskapare har gått från kalkylblad till intelligent S&OP programvara. S&OP programvara hjälper till att effektivisera din process och se till att du får ut det mesta av dina data.

Vill du lära dig hur vi kan hjälpa ditt företag med S&OP?