Med Clausion ESEF-rapportverktyg är det lika enkelt att efterleva det nya ESEF-kravet som att spara en Excel-fil.

Ingen extra arbetsbelastning

Ingen extra arbetsbelastning

Leverera era års- och koncernredovisningar i det kravställda ESEF-formatet. Poster i er befintliga redovisning mappas vid ett tillfälle – Clausion ESEF-rapportverktyg sköter resten.

Lätt att använda

Lätt att använda

Clausion ESEF-rapportverktyg är en lättanvänd tjänst som finns tillgänlig via molnet. Att publicera er rapport görs med ett par klick.

Arbeta i Excel

Arbeta i Excel

Publicering av en årsredovisning kan göras från Excel. Du behöver inte lära dig ett nytt verktyg för att skapa XBRL-rapporter.

Skapa en ESEF-godkänd årsredovisning i tre enkla steg.

1. Mappa era poster

1. Mappa era poster

Markera dina poster mot ESEF-posterna. Med kundspecifika poster vägleder Clausion dig att göra rätt mappning vid behov.

2. Kontrollera iXBRL-markeringarna

2. Kontrollera iXBRL-markeringarna

Använd Clausion iXBRL-översikten för att kontrollera markeringarna i din webbläsare.

3. Spara din ESEF-godkända redovisning

3. Spara din ESEF-godkända redovisning

Du kan också lägga till text och bilder i redovisningen. När du är redo, publicera rapporten i xHTML-format.

ESMA och ESEF

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (ESEF) för europeiska börsnoterade företag. Enligt ESEF ska års- och koncernredovisningar upprättas i xHTML-format, och dessutom märkas upp med XBRL-taggar i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi).

Länkar till nyttig information

ESMA
Finansinspektionen
IFRS Foundation

ESEF schema och krav

Emittenter på EU:s reglerade marknader måste upprätta sina års- och koncernredovisningar i ESEF-format från 2020.

xHTML

Det obligatoriska formatet för redovisningarna är xHTML, som kan öppnas med vilken standardwebbläsare som helst.

Års- och koncernredovisningar i xHTML-format

Års- och koncernredovisningar i xHTML-format

Börjar gälla redan nu 2020

Reviderade finansiella rapporter

Reviderade finansiella rapporter

IFRS-konsoliderade finansiella rapporter

Moderbolagets separata finansiella rapporter (IFRS eller lokal GAAP)

Ledningsrapport

Ledningsrapport

XBRL-taggning med iXBRL-teknik

IFRS konsoliderade finansiella rapporter måste märkas med XBRL-taggar som är inbäddade i xHTML-dokumentet med iXBRL-tekniken (Inline XBRL).

IFRS-konsoliderade finansiella rapporter

IFRS-konsoliderade finansiella rapporter

Primära finansiella rapporter (P/L, BS, CF, Equity)

Primära finansiella rapporter (P/L, BS, CF, Equity)

Obligatoriskt från 2020

Noter till finansiella rapporter

Noter till finansiella rapporter

Obligatoriskt från 2022

Vad är XBRL?

XBRL (Extensible Business Reporting Language) är ett XML-baserat markeringsspråk som används för digital affärsrapportering. Med XBRL-standarden kan skapa och hantera finansiella rapporter och andra affärsdokument automatiseras.

XBRL-standarden i sig begränsar inte vilken typ av data som kan rapporteras. XBRL-definitioner, kallad taxonomier, kan skapas fritt. Finansiella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter definierar taxonomier utifrån deras behov.

Vill du höra mer?

Lämna ett meddelande till oss så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.